Koronka do Czarnej Madonny

Koronka do Czarnej Madonny z Jasnej Góry

(do prywatnego odmawiania)

Teksty modlitwy inspirowane tekstami z Pisma Świętego: Pnp 6, Iz 61,10. Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pieśń: Czarna Madonna.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Wierzę w Boga...

1 × O Najpiękniejsza z niewiast, * Jedyna Gołębico Nieskalana, * podziwiają, wysławiają i zwą Cię szczęśliwą: * "Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?"

10 × Jasnogórska Czarna Madonno, wstawiaj się za nami, * abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

1 × Ogromnie weselę się w Panu, * dusza moja raduje się w moim Bogu, * gdyż odział mnie w szaty zbawienia * i okrył płaszczem sprawiedliwości, * jak Oblubienicę zdobną w swe klejnoty.

(na zakończenie) Pan dał Jej władzę nad całym swoim Królestwem i dał Jej koronę.
Złota korona na Jej głowie, znak świętości, chwały i zaszczytu.
Maryja Dziewica, nasza Królowa, stoi po prawicy Chrystusa w blasku chwały.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka do Czarnej Madonny z Jasnej Góry - rozance-i-koronki.blogspot.com