Koronka Bożej Rodzicielki Maryi (Matka Króla)

Koronka do Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa różańcowa

(1×) Pod Twoją obronę...

(10×) Witaj, Święta Boża Rodzicielko, * Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią * na wieki wieków. Amen.

(1×) Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stli godnymi obietnic Chrystusowych.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com