Koronka Anielska (Dziewięć Chórów)

Koronka do Królowej Aniołów

(do prywatnego odmawiania)


wersja 1

Modlitwa w oparciu o 9 fragmentów z Pisma Świętego (mówiących o Maryi) symbolizujących Chóry Anielskie, których jest Królową.

Modlitwa wstępna (3×)

(z Akatystu)
Witaj, Cudzie, o którym słów brak jest Aniołom.
Witaj, Rano bolesna zadana demonom.

Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa Chórów Anielskich

(poniższą modlitwę odmawia się 9 razy, dodając za każdym razem kolejne - od I. do IX. - wezwanie, symbolizujące chóry anielskie)

(9×) Niechaj Cię chwalą Anielskie Chóry, * o Pani i Królowo nasza.

Wezwania

I. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej (Rdz 3,15).

II. Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu (Sdz 5,7).

III. Skrusz ich zarozumiałość ręką kobiety! Albowiem nie w ilości jest Twoja siła ani panowanie Twoje nie zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych (Jdt 9,10b-11a).

IV. Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu (Jdt 15,9).

V. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (Prz 31,10).

VI. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? (Pnp 6,10)

VII. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,28).

VIII. Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie (Łk 10,18-20).

IX. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).

Modlitwa na zakończenie

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, której Bóg od wieków dał moc, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, poślij Anielskie Zastępy, aby mocą Twego Imienia odpędzały złe duchy, odpierały ich ataki, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.


wersja 2

Modlitwa wstępna

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, której Bóg od wieków dał moc, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, poślij Anielskie Zastępy, aby mocą Twego Imienia odpędzały złe duchy, odpierały ich ataki, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

Modlitwa Dziewięciu Chórów

I. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Serafinów, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

II. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Cherubinów, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

III. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Tronów, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

IV. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Panowań, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

V. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Mocarstw, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

VI. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Potęg, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

VII. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Księstw, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

VIII. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo Chóru Archaniołów, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

IX. Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo...
Królowo naszych Aniołów Stróżów, módl się za nami.
(3×) Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się. Boże, któryś w swej nieskończonej mądrości wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę na Królowę Aniołów i naszą duchową Matkę, spraw, abyśmy z Jej pomocą i za Jej wstawiennictwem, pełniąc we wszystkim Twoją świętą wolę, mogli wiecznie radować się w Twojej Światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego i Pana Aniołów. Amen.

(3×) Królowo Aniołów, módl się za nami.


wersja 3

Modlitwa wstępna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu...

Modlitwa na cześć Dziewięciu Chórów

1. Na cześć Świętego Chóru SERAFINÓW

O Święci Serafini,
płomienne duchy Miłości Wiecznej,
napełnijcie nią nasze dusze,
abyśmy stali się żywymi płomieniami Miłości Bożej dla świata.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Serafinów:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

2. Na cześć Świętego Chóru CHERUBINÓW

O Święci Cherubini,
którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży,
dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm,
aby cały świat wielbiąc Boga, żył szczęśliwy.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Cherubinów:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

3. Na cześć Świętego Chóru TRONÓW

O Święte Trony Boga Wszechmocnego,
przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana
i przygotować tron dla Chrystusa Króla.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Tronów:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

4. Na cześć Świętego Chóru PANOWAŃ

Aby zapanowała nam miłość i zgoda, łaska i pokój Boży,
aby zapanował Chrystus Pan.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Panowań:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

5. Na cześć Świętego Chóru MOCARSTW

Aby Moc Boża wstąpiła w nas,
abyśmy mogli oprzeć się mocom czarta
i wyrzucili go precz z tego świata.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i chóru Mocarstw:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

6. Na cześć świętego Chóru POTĘG

Aby Pan dał Boską potęgę
naszym myślom, słowom i czynom
do skutecznego szerzenia Królestwa Bożego.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Potęg:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

7. Na cześć Świętego Chóru KSIĘSTW

O potężni i wspaniali Książęta Niebiescy,
przyjdźcie do nas słabych i grzesznych,
wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Księstw:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

8. Na cześć Świętego Chóru ARCHANIOŁÓW

O Święci Archaniołowie, dostojnicy i posłowie Nieba,
otwierajcie Niebo nad nami
i strzeżcie nas, by moce piekła nie mogły nam szkodzić.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Archaniołów:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

9. Na cześć Świętego Chóru ANIOŁÓW

O Święci Aniołowie, dobrzy i umiłowani nasi bracia niebiescy,
przyjdźcie do nas, byśmy mogli cieszyć się waszą obecnością,
natchnijcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... (3×), Chwała Ojcu...

Przez wstawiennictwo Królowej Aniołów i Chóru Aniołów:
K. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Zmiłuj się nad nami i wspomóż nas.

Modlitwa na zakończenie

Dzięki Ci, Boże, za św. Michała Archanioła, Naczelnego Wodza Hufców Anielskich.
Ojcze nasz..., Chwała Ojcu...

Dzięki Ci, Boże, za św. Gabriela Archanioła, Zwiastuna Dobrej Nowiny.
Ojcze nasz..., Chwała Ojcu...

Dzięki Ci, Boże, za św. Rafała Archanioła, Patrona podróżujących i Lekarza Chorych.
Ojcze nasz..., Chwała Ojcu...

Dzięki Ci, Boże, za św. Anioła Polski i wszystkich Aniołów Stróżów.
Ojcze nasz..., Chwała Ojcu...

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
której Bóg od wieków dał moc,
by zetrzeć głowę szatana,
prosimy Cię pokornie,
poślij Anielskie Zastępy,
aby mocą Twego Imienia
odpędzały złe duchy,
odpierały ich ataki,
a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Amen.Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich - adonai.pl
  • Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich - bonifratrzy.pl
  • Chaplet to Our Lady, Queen of the Angels - piercedhearts.org
  • Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronki do Matki Bożej Królowej Aniołów - rozance-i-koronki.blogspot.com