Akatyst (ku czci Matki Bożej Szkaplerznej)

Akatyst ku czci Matki Bożej Szkaplerznej


Kondakion 1

Agni Parthene

1. Dziewico czysta, Pani ziem, Bóg wyszedł z Twego łona.
Matko Dziewicza, raduj się.
Tyś Matką i Dziewicą wraz, Tyś runo Gedeona.
Matko Dziewicza, raduj się.
Wznioślejsza-ś jest niż niebios szczyt, odziana blaskiem słońca,
Matko Dziewicza, raduj się.
Radości dziewic świętych rzesz, nad anioły stojąca.
Matko Dziewicza, raduj się.
Jaśniejesz nad firmament gwiazd, Twój blask nad światło czysty,
Matko Dziewicza, raduj się.
Nad zastęp archanielskich wojsk wzniósł Ciebie Wiekuisty.
Matko Dziewicza, raduj się.

2. Dziewicąś jest po wieków wiek, całego świata Pani.
Matko Dziewicza, raduj się.
Przeczysta Panno pełna cnót, Twej władzyśmy poddani.
Matko Dziewicza, raduj się.
Oblubienico Króla chwał, Ty w sercach radość niecisz,
Matko Dziewicza, raduj się.
Królewską godność dał Ci Bóg. O Święta, my Twe dzieci.
Matko Dziewicza, raduj się.
Nad Cherubinów godna czci, majestat Twój wsławiony,
Matko Dziewicza, raduj się.
Wzniesiona nad Serafów chór, przewyższająca Trony.
Matko Dziewicza, raduj się.

3. Cherubów śpiewie, raduj się, Tyś wdzięczny hymn Aniołów.
Matko Dziewicza, raduj się.
Serafów pieśni, raduj się, wesele Archaniołów.
Matko Dziewicza, raduj się.
Zbawienia porcie, raduj się, niosąca pokój w świecie.
Matko Dziewicza, raduj się.
Świątyni Słowa Tyś jest próg, nieśmiertelności kwiecie.
Matko Dziewicza, raduj się.
Ogrodzie Rajski, raduj się, Tyś życie jest prawdziwe.
Matko Dziewicza, raduj się.
Żywota Drzewo, raduj się krynico wody żywej.
Matko Dziewicza, raduj się.

4. Do Ciebie, Pani, wznoszę głos, ku Tobie ślę pacierze.
Matko Dziewicza, raduj się.
Przed Tobą staję, usłysz mnie, Twa łaska niech mnie strzeże.
Matko Dziewicza, raduj się.
Tyś wolna jest od grzechów zmaz, Najświętsza świata Pani.
Matko Dziewicza, raduj się.
Gorąco błagam, podaj dłoń, Przybytku Boga z nami.
Matko Dziewicza, raduj się.
Umocnij mnie i zbawić racz od nieprzyjaciół złości,
Matko Dziewicza, raduj się.
Bym życie odziedziczyć mógł w wieczystej szczęśliwości.
Matko Dziewicza, raduj się.

Ikos 1

Szukając pomocy u Ciebie, o Matko, która jesteś jak Wspaniały Przybytek, w którym sam Bóg uczynił sobie pomieszkanie, pragniemy dzisiaj w szczególny sposób uwielbić naszego Pana w Tobie. Pragniemy Cię uczcić, o Nieskazitelna, bo chwaląc Ciebie oddaje się cześć i uwielbienie Synowi Bożemu, który obrał Twe łono za swoje mieszkanie. Czcząc Ciebie oddaje się cześć Duchowi Świętemu, gdyż tajemnica Wcielenia dokonała się przez Tego, Który jest Budowniczym. Chwaląc Cię, chwali się i Boga Ojca, ponieważ wypełniła się Jego wola za sprawą Twoją o Czcigodna Pani. Słusznym jest więc pochylać przed Tobą głowę, bo stała się Obietnica Boża Ciałem przez Twoje oddanie się Najwyższemu. Skoro Bóg uczcił Ciebie tak wielkimi darami, to i my winniśmy czynić podobnie wołając:

Raduj się Pani Południa w Słońce obleczona,
Raduj się Gwiazdo morza koroną zwieńczona,
Raduj się, przepasana cnót wszelkich bezmiarem,
Raduj się, boś od Boga dla nas czcigodnym jest Darem.

Raduj się Dziewico Przeczysta Duchem Pańskim pełna,
Raduj się, którą Bóg uczynił Miłosierdzia Tronem,
Raduj się Wzorze Pokory wśród ciszy ukryty,
Raduj się Nadziejo w beznadziei końca dnia każdego.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 2

Już w pradawnych czasach, nim jeszcze Twe imię poznano o Maryjo, wszystko o Tobie zostało przepowiedziane przez proroków. Najpierw Eliasz usłyszał o Tobie o Matko, że jako obłok deszcz zwiastujący po trzyletniej suszy podnosisz się z morza, a gdy tylko Cię zobaczył zawołał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 2

Po nim Izajasz przepowiadał Cię Pani, iż jako Dziewica poczniesz i porodzisz Syna, a imię Jego będzie Emmanuel. Oto za Twą przyczyną spełnia się przepowiednia i plany Boga co do człowieka i świata. Tyś Różdżką Jessego wskazującą Źródło Wody Żywej dla spragnionych od posuch grzechowych. Skoro przynosisz nam Źródło Życia, wołamy do Ciebie:

Raduj się Chwało Libanu, ozdobo Karmelu i Saronu,
Raduj się, bo gdy przychodzisz step wydaje kwiaty jak lilie polne,
Raduj się, boś w dziewictwie poczęła i wydała na świat Syna,
Raduj się, w której spełnia się Boża obietnica.

Raduj się Córo Królewska w złotogłów odziana,
Raduj się, gdyż nim się stało, prorocy przepowiedzieli,
Raduj się, bo dzięki Tobie Dawid ma Potomka,
Raduj się, któraś się oddała Bogu we władanie.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 3

W chwilach, kiedy brak nam wiary i nadziei uciekamy się do Ciebie, o Najsłodsza Matko, podążając za wzorem św. Szymona Stocka, który by ratować swój Zakon zapragnął rozmowy z Tobą, za coś mu ofiarowała znak przymierza-Twoją Świętą Szatę. Więc gdy tylko przyjął z rąk Twoich ów wspaniały dar, zawołał: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 3

O Wspaniała Matko, "o której nie słyszano, abyś opuściła tego, kto do Ciebie się ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywieni do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegniemy, do Ciebie przychodzimy, przed Tobą jako grzesznicy płaczący stoimy. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami naszymi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj," bo pragniemy, by nasze życie śpiewało Ci pieśń:

Raduj się, boś okryła Twe dzieci swą Szatą Zbawienia,
Raduj się, bo za Twą przyczyną szatan precz ucieka,
Raduj się, boś nas ocaliła dla Syna Twojego,
Raduj się, boś nas z niebezpieczeństw świata wyzwoliła.

Raduj się, boś przeciwnikowi głowę w proch zmiażdżyła,
Raduj się z pokoju, zasianego w sercach,
Raduj się Ostojo dla zniszczonych nawałem burz światowych,
Raduj się Kotwico dla niestałych sercem.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 4

Dając nam swą Świętą Szatę Matko, dajesz i obietnicę dla nas niepojętą, że grzesznik w niej umarły nie zazna ognia piekielnego. A jakby tego mało, z czyśćca wydobędziesz duszę w pierwszą sobotę po jej odejściu z tego świata. Ufając w tę prawdę nasze serca przepełnia wdzięczność i radość, dlatego wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 4

W zamian za Twe łaski oczekujesz jedynie, Matko, naszej wierności, byśmy Ci służyć chcieli, czystość zachowywali i modlili się do Ciebie, a przez to wzrastali dla Twojego Umiłowanego Syna jako piękne kwiaty w Twoim ogrodzie, które Ty o Pani składasz Mu przed Jego tron, a chóry anielskie śpiewają:

Raduj się, któraś ocaliła rzesze nieśmiertelnych,
Raduj się, bo wielu odnalazło w Twych oczach nadzieję,
Raduj się, któraś wyuczyła świat miłości Boga,
Raduj się, któraś okazała jak znosić cierpienie.

Raduj się, która ukazujesz piękno ludzkiej duszy,
Raduj się, bo zbłąkanym pokazujesz drogę,
Raduj się, bo za Twą przyczyną Jezus czyni cuda,
Raduj się, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 5

Tyleś Matko wycierpiała pod Krzyżem zbawienia, by w zjednoczeniu z Synem swoim świata grzechy opłakiwać. Z tych to Twoich zasług niesiesz nam dziś osłodę w naszych nędzach, dlatego w podziwie wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 5

W przymierzu Twojej Szaty zawarte są wszelkie skarby do zbawienia potrzebne. Byśmy jedynie z nich korzystać chcieli, stając przy Tobie, o Najukochańsza Matko, pod krzyżem Chrystusa, przyjąć umieli z pokorą Jego słowa: "Oto Matka twoja". A gdy nawet nie umiemy być Twoimi dziećmi, Ty nigdy nie przestajesz być nam Matką dlatego z wdzięcznością wołamy:

Raduj się, bo za Twą przyczyną spadają kajdany,
Raduj się, dzięki której pożądliwość gaśnie,
Raduj się, bo przy Tobie łzy słodko smakują,
Raduj się, która o cierpliwość Syna swego prosisz.

Raduj się Porcie Zbawienia, Nadziejo tonących,
Raduj się, która nagość dzieci przyodziewasz,
Raduj się, która odnajdujesz radość w umartwieniu,
Raduj się rozmiłowana w modlitwie nieustającej.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 6

Szata Twoja Matko jest nam odświętnym strojem, który nam dajesz abyśmy umieli pokonać nasze słabości. Ty przyodziewasz naszą nagość, jak przyodziewałaś swojego Umiłowanego Syna. Zawsześ ochocza, aby odziewać tych, którzy są gotowi stawiać czoła przeciwnościom świata, którzy pragną pełnić wolę Ojca w niebie, dlatego okryci w Twój płaszcz wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 6

Tyś utkała wspaniałą szatę Synowi i odziała Go w nią przed Jego męką. Nawet barbarzyńscy Rzymianie nie odważyli się jej podrzeć, lecz zachowali ją dla siebie widząc jej doskonałość, rzucali o nią losy. Poznając wspaniały kunszt i ogrom pracy docenili Twój wysiłek o Pani. O ileż bardziej my winniśmy doceniać Twoje poświęcenie i nieustannie chwalić Cię słowami:

Raduj się, bo Twa Szata-bisior złotem przetykany,
Raduj się, bo Twa Szata-purpura i karmazyn w cheruby zdobiony,
Raduj się, bo Twa Szata jak odświętny zawój,
Raduj się, Szata Twoja zbroją jest żelazną.

Raduj się, bo z niej zwisają na sznureczkach przykazania,
Raduj się, bo dotyk jej frędzli czyni uzdrowienie,
Raduj się-Szata Twoja z mocą Pańską, jak płaszcz Eliaszowy,
Raduj się, bo Twa Szata jak Najświętszy Całun.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 7

O Najpiękniejsza Pani, z powodu Twych zasług sława Twoja rozeszła się po całym świecie i przybyła również do naszego kraju. Pragnąc Twej opieki i orędownictwa święta Jadwiga, sprowadziła Zakon Karmelitański do Polski, byśmy mogli dziś zawołać wraz z innymi narodami: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 7

Za miłość jaką zapałał cały kraj do Ciebie, z czasem obierając sobie Ciebie za Królową, Tyś obsypała Polaków łaskami. Twe czułe Matczyne Serce nie zostawało obojętne na nasze cierpienia i zawsze przychodziłaś nam z pomocą. Jako Twoi poddani i dzieci Twoje, śpiewamy Ci pieśń:

Raduj się Matko świętej Jadwigi, króla Polskiej Ziemi,
Raduj się, któraś zgotowała zwycięstwo pod Grunwaldem,
Raduj się Podporo Jagiellonów i kraju Opoko,
Raduj się, bo w pradawnych czasach każdy lgnął do Ciebie.

Raduj się, którą nazywano Panią świata i naszą,
Raduj się, boś była nam Nadzieją pod jarzmem Zaborców,
Raduj się, któraś z błędów komunizmu kraj nasz uwolniła,
Raduj się, bo za Twą przyczyną Polska wciąż istnieje.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 8

Ty jesteś nam, o Pani, Lekcją wsłuchiwania się w Słowo Syna Bożego. Okazujesz jak otwierać się na Boga i na potrzeby naszych sióstr i braci. A odziani Twą Szatą czujemy się zobowiązani do podążania za Tobą, dlatego tak jak Ty wołamy: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 8

Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości, w ślepym posłuszeństwie Boskiej mądrości i czystości, z głęboką pokorą i żywą wiarą niestrudzenie rozpościerasz nad nami swój płaszcz zasłuchana w Słowo Boże i zasłuchana w nasze wołania:

Raduj się, Ty, która w milczeniu prawdę przepowiadasz,
Raduj się, któraś zachowała w sercu wszystkie Boże sprawy,
Raduj się posłuszna woli Ojca,
Raduj się Dziewico czuwająca, cicha i ukryta.

Raduj się zatroskana o dusze w mroki zła spowite,
Raduj się, której obecność jest nieustająca,
Raduj się Matko troskliwa i czuła,
Raduj się zawsze gotowa spieszyć na ratunek.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 9

Nosząc Twą Szatę chcemy być podobni do Ciebie Królowo. Cali poświęceni Bogu i oddani pod władanie Jego Miłości. Nic jednak sami uczynić z tego nie potrafimy, bez darów Ducha Świętego, który tak wspaniale wypełnił Ciebie, iż stałaś się jak On sam cała Święta i wołasz: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 9

Odziani w Szkaplerz-nasz habit-jesteśmy poświęceni Tobie, Matko, na służbę dla dobra całego Kościoła. Z Tobą chcemy każdego dnia uwielbiać Boga, przy Twoim Matczynym Sercu pragniemy spędzić nasze życie nieustannie śpiewając:

Raduj się Pierwsza Uczennico Boskiego Mistrza,
Raduj się, bo Twa Szata chroni od upadku,
Raduj się wszelakich cnót Wzorze doskonały,
Raduj się, bo pouczasz jak się służy Bogu.

Raduj się, bo pomagasz wypełnić duszy powołanie,
Raduj się wspierająca służbę dla ubogich,
Raduj się ucząca zasłuchania w Słowo Boże,
Raduj się z rzeszy świętych poświęconych Tobie.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 10

Rzecz to znana, o Pani Świata, iż jest w Twoim zwyczaju, aby pomagać pragnącym Twojej obrony, zawsze gotowa spieszyć na ratunek spragnionym Twojego wstawiennictwa. Tyś dana synom ludzkim aby w szczególny sposób mogli sobie łaski od Boga wypraszać i wołać: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 10

Jak w Kanie Galilejskiej przymuszasz niejako Syna swego do niesienia ulgi człowiekowi, pomimo, że nie nadeszła jeszcze wyznaczona godzina. Tyś Pani świata, pod Twoimi stopami czas jak księżyc, nad którym Ty panujesz. Dlatego widząc jak wiele Ci powierzono wielbimy Boga w Tobie wołając:

Raduj się Królowo Nieba i Ziemi,
Raduj się, bo wokół Twej głowy jaśnieją sprawiedliwi,
Raduj się, gdyż Tobie Syn nigdy nie odmawia,
Raduj się, bo ze stworzeń Bożych tylko Ty masz władzę.

Raduj się, boś zwycięska i na tronie siedzisz Boga,
Raduj się w niebiosa uniesiona razem z kruchym ciałem,
Raduj się, gdyż poznałaś prawdy dla nas niewidzialne,
Raduj się, któraś jest stworzona dla Boga jedynie.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 11

Nasze oczy stale zwrócone na Ciebie, a serca nasze podążają za Twoją nauką, dlatego spotykamy się z Tobą w Fatimie, gdzie przestrzegasz świat przed odejściem od Boga i wzywasz do pokuty i nawrócenia. Nazywasz Tam siebie Matką Bożą Różańcową i prosisz o codzienną modlitwę, abyśmy mogli w pokoju tu na ziemi wołać: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 11

W czasie ostatniego spotkania z trojgiem małych dzieci okazałaś się im Matko jako Królowa Karmelu, Matka Boża Chwalebna, ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi trzymająca w dłoni Szkaplerz Święty. Z tej przyczyny wołamy pełni zaufania:

Raduj się, gdyż nasza nadzieja w prośbach i modlitwach Twoich,
Raduj się z ocalenia jakie niesiesz Ziemi,
Raduj się, bo ratujesz świat od klęski wiecznej,
Raduj się, bo Twemu Niepokalanemu Sercu Rosję poświęcono.

Raduj się, koszmar piekła ku przestrodze nam odkrywająca,
Raduj się, bo słońce tańczy dla Ciebie,
Raduj się, przez którą niewierzący wiarę nabywają,
Raduj się, która wyswobadzasz od prześladowania.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 12

Lecz oto teraz stoimy przed Tobą w Twoim sanktuarium w Czernej, gdzie spotykasz się z pradawnym prorokiem Eliaszem, a on uradowany, iż dane mu oglądać spełnienie się odwiecznego proroctwa, chwali Boga wołając: Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Ikos 12

Spoglądasz, o Najjaśniejsza Pani, z cudownego obrazu na nas zgromadzonych, którzy przybywamy zewsząd, by w tym czasie oddać Ci należny hołd, okazać Ci naszą miłość, oddać chwałę Bogu Trójjedynemu, wyśpiewując Ci pieśń:

Raduj się Matko naszych opiekunów,
Raduj się, któraś umocniła mężnych męczenników,
Raduj się ukryta w ciszy sinych borów,
Raduj się, której Bóg sam dał to miejsce.

Raduj się, bo masz Syna u siebie w gościnę,
Raduj się, bo służy Tobie cały zastęp wiernych,
Raduj się z tajemnicy zamiaru Bożego,
Raduj się, Kwiecie Karmelu nigdy niewiędnący.

Raduj się Ty, co jaśniejsz w Niebie blaskiem chwały,
Raduj się Najdoskonalsza spośród wszelkich stworzeń,
Raduj się ukryta Tajemnico Mądrości Bożej,
Raduj się, boś dla diabła Straszna i nad nim Zwycięska.

Raduj się Matko Szkaplerzna, Królowo Karmelu.

Kondakion 13

Nieprzebranych łask Skarbnico.

1. Nieprzebranych łask Skarbnico,
Cudownego znaku Pani,
Matko Boga i Dziewico,
Przyjmij nasze hołdy w dani.

2. Tych, co Szkaplerz zdobi święty,
Twej opieki czułe znamię,
Niech się lęka wróg zawzięty,
Mocy twojej znając ramię.

3. Gdy łza smutku z oka spłynie
Lub udręczą bóle ciała,
W Twoim znaku umocnienie,
W Tobie, Matko, ufność cała.

4. Gdy nadejdzie skonu trwoga
I przed Boga stanę tronem,
Niechaj wtedy, Matko droga,
Szkaplerz weźmie mnie w obronę.