Nowenna Nawiedzenia NMP (21-30 maja) - Błogosławione łono Dziewicy

Nowenna Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny
Błogosławione łono Dziewicy

Każdego dnia, przez 9 dni (21-30 maja), Nowenna rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się obchodu ku czci Matki Bożej. Potem następują modlitwy próśb, litania i modlitwa na zakończenie.


1. Antyfona

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, wydała okrzyk i powiedziała: A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie.

K. Błogosławione łono Maryi Dziewicy.
W. Które nosiło Syna Ojca przedwiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Amen.

2. Modlitwa próśb

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby...

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę...

Modlitwa św. Bernarda: Pomnij...

3. Litania na Nawiedzenie NMP

→ Pokorna Służebnico Boga


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na uroczystości i święta, [Kraków 2006]