31 maja - Nawiedzenie NMP (Pokorna Służebnico Boga)

Litania na Nawiedzenie Najśw. Maryi Panny
Pokorna Służebnico Boga

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
Pokorna Służebnico Boga...
Przyczyno uświęcenia Jana Chrzciciel przed jego urodzeniem...
Napełniłaś dom Elżbiety błogosławieństwem...
Elżbieta nazwała Cię Matką swego Pana...
Duch Twój rozradował się w Panu...

Od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas swoim wstawiennictwem u Boga!
Od wszelkiego niedbalstwa...
Od wszelkiej obrazy bliźniego...
Od miłości własnej i próżnej chwały...
Od ducha pychy...
Przez Twoje pokorne Nawiedzenie...
Przez Twoją trudną podróż przez góry...
Przez Twoje pełne radości pozdrowienie...
Przez posługę miłości świętej Elżbiecie...

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła...
Abyś nam prawdziwą pokorę wyprosiła...
Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźnich zaszczepić raczyła...
Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie pobudzać raczyła...
Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, † z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, * spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na uroczystości i święta, [Kraków 2006].