Nowenna do Niepokalanej (Maryja, Pełna Łaski)

Nowenna do do Niepokalanej
Maryja, Pełna Łaski

Każdego dnia, przez 9 dni, Nowenna rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się obchodu ku czci Matki Bożej. Potem następują modlitwy próśb, litania i modlitwa na zakończenie.


1. Antyfona

Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą;
błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

K. Maryja została poczęta jako Niepokalana.
W. I głowę węża zdeptała stopą dziewiczą.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam, za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Amen.

2. Modlitwa próśb

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby...

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

3. Pod Twoją obronę...

Pod Twoją obronę...

4. Modlitwa św. Bernarda

Pomnij...

5. Litania do Najśw. Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Tekst litanii z: Cała piękna i bez zmazy... - oprócz modlitwy końcowej:

Módlmy się. Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom swoim, a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, niech nam wyjedna zbawienie Niepokalana Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na uroczystości i święta, [Kraków 2006]