Cała piękna i bez zmazy (2)

Litania jest skróconą wersją Litanii do Niepokalanej, ukazuje przywilej niepokalanego poczęcia Najśw. Maryi Panny jako wyjątkowy dar Boga dla Dziewicy Maryi, jak również dla ludzkości i całego stworzenia. Wezwania pomagają nam kontemplować tajemnice życia i przeznaczenia Matki Bożej. Poniżej zaznaczono poprawki zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Litania do Niepokalanej

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy!
Cała piękna i bez zmazy...
Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Jutrzenko jaśniejąca światłem sprawiedliwości...
Chwało Izraela, której Imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa...
Lilio jaśniejąca pośród ciernia...
Świeczniku złoty, ozdobiony siedmioma darami Ducha Świętego...
Ofiaro całopalna Bożej miłości...
Żywy Przybytku Wcielonego Słowa...
Matko Jezusa, zawsze Dziewico...
Chwało Kościoła Bożego...
Zapowiedziana przez Proroków...
Błogosławiona między niewiastami...
Królowo Aniołów i ludzi...
Ucieczko grzesznych...
Podporo słabych...
Wzorze wybranych do chwały wiecznej...
Powiernico łask Bożych...
Pocieszycielko strapionych i umierających...
Opiekunko wszystkich Cię wzywających...
Matko najłaskawsza dla wszystkich Twoich dzieci...
Stojąca pod krzyżem...

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie * i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Tę wersję litanii można znaleźć na:

  • Litania na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - dolinamodlitwy.pl
  • Litanie. Litania na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - parafia-sulbiny.pl
  • Litania na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - adonai.pl [2021-06-09]
  • Litania ku czci Niepokalanegj. Litania na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (wersja krótsza) - niepokalana.rybnik.pl