Nowenna do NMP Wniebowziętej (Wyniesiona ponad niebiosa)

Nowenna ku czci Maryi Wniebowziętej
Wyniesiona ponad niebiosa

Nowennę można odmówić na 9 dni przed uroczystością Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), tj. w dn. 6-14 sierpnia.Każdego dnia Nowennę rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się Święta. Po niej następują modlitwy próśb, litania i modlitwy na zakończenie.


Antyfona

Maryja Dziewica została wyniesiona ponad niebiosa, * uwielbiajmy Chrystusa, którego królestwo jest wieczne.

K. Maryja, została wzięta do nieba, radują się aniołowie.
W. Wychwalają i błogosławią Pana.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, † Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, * spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Prze Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa próśb

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby...

Boże, przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na zakończenie

Pod Twoją obronę...

Pomnij...

Litania do NMP Wniebowziętej


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na Uroczystości i Święta, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków
  • Nowenna do Matki Bożej przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, 6-14 sierpnia - dolinamodlitwy.pl