15 sierpnia - NMP Wniebowzięta (Tęskniąca za Synem)

Litania do NMP Wniebowziętej
Matki Bożej Tęskniącej

(do prywatnego odmawiania)

Poniżej wersja litanii ze zmianami zaproponowanymi przez zespół MARYJNI.PL.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo Wniebowzięta, módl się za nami!
O Maryjo, której dusza święta tęsknota za Twym Boskim Synem przepełniała...
O Maryjo, przy której śmierci był Twój Boski Syn...
O Maryjo, przy której śmerci święci aniołowie asystowali...
O Maryjo, która najczystszą duszę Bogu oddałaś...
O Maryjo, której ciało nieskalanym przybytkiem Boga na zawsze zostało...
O Maryjo, której święte ciało radosnym śpiewem aniołów odprowadzone było...
O Maryjo, której święte ciało od zniszczenia zachowane zostało...
O Maryjo, której ciało i dusza do nieba zabrane zostało...

O Maryjo, prosimy Cię, wstawiaj się za nami!

Abyśmy byli wolni od przywiązania do stworzeń...
Aby nas nadmierny smutek po stracie bliskich do rozpaczy nie doprowadził...
Abyśmy przed wszelkimi chorobami duszy i ciała zachowani byli...
Abyśmy w śmierci grzechowej na wieki nie zasnęli...

Przez błogosławione Zaśnięcie Twoje...
Przez chwalebne Wniebowzięcie Twoje...
Przez zaszczytne Ukoronowanie Twoje...
Przez nieskończone radości Twoje...

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyś nas we wszeltkich strapieniach pocieszała...
Abyś nas od podstępnych złych duchów obroniła...
Abyś nam dobrą godzinę śmierci zapewniła...
Abyś nam w godzinie śmierci miłosierdzie wyjednała...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, napisy - YT/@DolinaModlitwy

Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - YT/@MariaJoannaoftheAngels

Litania i modlitwa na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia - YT/@mocrozancaswietego9278

Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - YT/@bodziomic


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - adonai.pl
  • Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - apostol.pl
  • Nowenna do Matki Bożej przed uroczystością Wniebowzięcia NMP, 6-14 sierpnia - dolinamodlitwy.pl
  • Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - radoslaw.home.pl
  • Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - swiatlopana.com