Nowenna do NMP Bonifraterskiej (Uzdrowienie Chorych)

Nowenna do Matki Bożej Bonifraterskiej
pod wezwaniem
Uzdrowienie Chorych

Nowennę można odmówić przed dniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, który w kalendarzu katolickim przypada 6 lipca.


Dzień pierwszy

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz...

Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

O przyjdź, gdy grzech nas przygniata
Swoim straszliwym brzemieniem;
Rozerwij ciężkie kajdany
Zniewalające sumienia."

Pozdrawiamy Cię, Maryjo, Uzdrowienie Chorych, Matko nasza i przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę. W Twoim ręku są skarby Bożych łask. Ty jesteś ich Szafarką. Tyś Bramą Niebios, w Tobie jest nasza nadzieja na szczęśliwą wieczność.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, racz przyjąć łaskawie nasze modlitwy, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, nazywanej Uzdrowieniem Chorych i Pocieszeniem strapionych, wysłuchaj naszych próśb i udziel nam łaski, o które z pokorą i z ufnością Ciebie błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień drugi

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski."

Z dziecięcą miłością, my grzesznicy wzywamy Cię, o Maryjo, Uzdrowienie Chorych i Matko Miłosierdzia. Twój Syn z wysokości krzyża dał nam Ciebie za Matkę, dlatego wołamy do Ciebie ze św. Bernardem: "Któż bardziej zasługuje na miłosierdzie niż nieszczęśliwi?".

Ty, która z Ducha Świętego poczęłaś Jezusa Chrystusa - Króla Miłosierdzia, już wtedy grzesznikom niosłaś miłosierdzie. Bądź naszą pociechą w nieszczęściu, chroń przed nieuzasadnionym smutkiem, a przede wszystkim przed grzechem.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano."

Wyjednaj nam, Matko Uzdrowienie Chorych, przebaczenie u Syna swego. Wyproś nam łaskę skruchy, pociesz nas i pomóż, byśmy Pana Boga już nigdy więcej nie obrażali.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś Maryję jako szczególną pomoc i obronę, spraw łaskawie, abyśmy ufając Jej wstawiennictwu, zawsze z miłością spoglądali w niebo, a przez staranne wypełnianie codziennych obowiązków, otrzymali dobra, których z wiarą i nadzieją oczekujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień trzeci

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

O przybądź, kiedy doczesność
Szczęścia pozorem przywabia,
By duch nie zboczył ze ścieżki,
Która prowadzi do nieba."

Ciebie wzywamy, o Maryjo, Matko, Uzdrowienie Chorych. My, zrodzeni w grzechu, w Tobie pokładamy naszą nadzieję, bo leczysz choroby duszy i ciała. Zostałaś naszą Matką pod krzyżem Syna i ciągle uczysz nas zgadzania się z wolą Boga. Niesiesz pokój naszym duszom. Wyjednaj nam przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i darowanie kary.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Miłosierny Boże, pobudzony litością nad ludzkością, obciążoną starodawną winą, posłałeś swego Syna jako Zbawiciela świata, a Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę, pozwoliłeś nazywać Matką Miłosierdzia, przyjmij łaskawie prośby swoich dzieci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień czwarty

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi."

Do Ciebie Matko, Uzdrowienie Chorych, uciekamy się my, wygnańcy, synowie Ewy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Do kogo, jeżeli nie do Ciebie, możemy się zwrócić z prośbą o pomoc i ratunek? Twoje orędownictwo jest najskuteczniejsze przed tronem Boga. Matko Odkupiciela, upraszaj miłosierdzie dla tych, którzy do Ciebie uciekają się z ufnością.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś za przyczyną Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień piąty

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

Od złej przygody zachowaj
Słabych tej ziemi pielgrzymów;
Napełnij życie pokojem,
Zanim zabłyśnie nam wieczność."

O Matko, Uzdrowienie Chorych, my, grzeszni, bardzo potrzebujemy na co dzień pomocy. A któż jej nam najskuteczniej udzieli, jeżeli nie Ty, o Matko Najświętsza? Ty jesteś naszą Najlepszą Pocieszycielką i Najpewniejszą Ucieczką, bo jesteś Matką naszego Odkupiciela i najskuteczniej możesz za nami u Niego orędować. Przedstaw, o Matko, prośby nasze przed Jego tronem, a będziemy wysłuchani i nadzieja zbawienia będzie nam bliższa.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami.


Dzień szósty

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

O najłaskawsza Matko, zwróć na nas grzesznych swoje miłosierne oczy. Twój Syn, Jezus Chrystus, z wysokości krzyża prosił Boga Ojca o przebaczenie dla krzyżujących Go. Ty, swoim słodkim wejrzeniem, pocieszaj nas, dodawaj nam otuchy i nadziei, wspieraj, a wśród zamętu tego świata bądź nam obroną. Strzeż naszych dusz przed nieprzyjacielem.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi, spraw za wstawiennictwem Maryi, Jego Matki, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa i gorliwie starając się o zbawienie ludzi, zasłużyli na przyjęcie do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień siódmy

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

W godzinie śmierci, o Pani,
Udziel nam swojej otuchy
I Ty nas wprowadź do raju,
Byśmy tam Boga ujrzeli."

O Maryjo Najświętsza, Ty dałaś Bożemu Synowi naturę ludzką, przez Ciebie Bóg stał się widzialnym na ziemi, Ty nam Go pokazałaś. Nie przestawaj ukazywać nam Jego miłosierdzia, ilekroć przez grzechy swoje utracimy Jego przyjaźń. W chwili naszego zejścia z tego świata bądź nam pocieszeniem. Bądź przy nas ze swoim Synem, byśmy mogli zwyciężyć nieprzyjaciela naszej duszy i cieszyć się z Tobą wiecznością w Bogu.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień ósmy

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

6 Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

O Królowo nasza, Maryjo, któż by śmiał przyjść z ufnością do Twoich stóp, obciążony grzechami, gdyby nie był zachęcony litością, którą masz wobec grzeszników? Ty, Matko nasza, jesteś dla wszystkich pociechą, jesteś Lekarką, która przyjmujesz zbolałych pacjentów, diagnozując ich choroby i zlecając odpowiednią "terapię". Prosimy Cię z ufnością, byś nam pomogła oderwać serca od przemijających dóbr tego świata, a skierowała je ku dobrom duchowym i wiecznym.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś swojego Syna bramą zbawienia i życia, spraw, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny pozostali wierni miłości Chrystusa i aby otwarła się dla nas brama niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Dzień dziewiąty

K. Boże wejrzyj...

Ojcze nasz...

Witaj, niebios Królowo...

O Przeczysta Dziewico, spraw, abyśmy pośród ogólnego zamętu tego świata, w nędzy i niedostatku, nie upadali na duchu; abyśmy nie zeszli z drogi cnoty i prawdy; aby prądy, krzykliwe, modne kierunki i poglądy przeciwne naszej wierze i szkodzące naszej Ojczyźnie, nie znalazły zwolenników wśród synów polskiej ziemi. Zwróć na nas, Królowo Polski, swe oczy i nie daj nam zginąć. Spraw, byśmy szli za Tobą drogą przykazań i cnót, które obecny świat, na swoje nieszczęście, lekceważy i odrzuca. Daj, abyśmy, wiernie wypełniając obowiązki stanu i powołania, idąc drogą przykazań, mogli zasłużyć na wieczną radość z Tobą w niebie.

Zdrowaś Maryjo...

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych lub Litania loretańska

Módlmy się. Boże, Ty w przedziwnym zamyśle swojej miłości postanowiłeś, aby Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Twojego Syna, naszego Zbawiciela, i dałeś Mu ją za Pomocnicę w dziele odkupienia ludzi, spraw, aby nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W. Pomoc Boża niech będzie zawsze z nami. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna do Bonifraterskiej Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Łódź 2010.