11 lutego - Matki Bożej z Lourdes (1)

Litania do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych

Litania inspirowana objawieniami Najśw. Maryi Panny w Lourdes.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Matko Boża z Lourdes...
Matko pod krzyżem stojąca...
Matko miłosierna...
Niebieska Lekarko dusz naszych...
Uzdrowienie chorych...
Orędowniczko nasza u Syna...
Pani łagodna i bardzo łaskawa...
Nadziejo chorych i strapionych...
Męstwo cierpiących i prześladowanych...
Pocieszycielko zasmuconych...
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych...
Ostojo cichych i pokornych...
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem...
Zwiastunko Bożego pokoju...
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie...
Wzorze cierpliwości...
Ratunku ginących grzeszników...

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami!
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę...
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali...
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą...
Abyśmy w rozpacz nie popadli...
Abyśmy chorym z miłością służyli...
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili...
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
(Bogdan Bednarz)


Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
(MARIA JOANNA od ANIOŁÓW)


Oprac. MARYJNI.PL


Tą litanię znajdziesz także m.in. na stronach:

  • Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - adonai.pl
  • Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - czarnowasy.opole.opoka.org.pl
  • Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i modlitwy - kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl
  • Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - modlitwao.pl
  • Litanie. Litanie do Matki Bożej. Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - parafia-sulbiny.pl
  • Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - wroclaw.caritas.pl