Matka Pięknej Miłości (modlitwy)

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny
Matki Pięknej Miłości


Oto przychodzę do Ciebie

Matko Boga, * oto przychodzę do Ciebie, * tym razem jednak nie po to, * aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar, * lecz po to wyłącznie, * aby na Ciebie spojrzeć * i z radością przypomnieć, * żem Twoim dzieckiem, * a Tyś Matką moją.

Przychodzę, aby przez chwilę * być z Tobą, Matko moja, * i nic nie mówić, * śpiewać Ci z serca przepełnionego miłością, * żeś Matką Pięknej Miłości, * żeś Panną Niepokalaną, * żeś Matką Łaski Bożej, * żeś najdoskonalszym stworzeniem, * jakie wyszło z rąk Stwórcy.

Z głębi serca dziękuję Ci, Matko Boża, * za to, że codziennie czekasz tu na mnie, * za to, że jesteś, że istniejesz, * po prostu za to, że jesteś Maryją.

Matko Jezusa Chrystusa - bądź pozdrowiona. Amen.

(na zakończenie modlitwy, adoracji, można dodać)

Święta Dziewico, która żyjesz w chwale nieba, * nie zapomnij o smutkach ziemi. * Zwróć swoje dobre oczy na wszystkich, którzy cierpią, * którzy walczą z trudnościami, którzy doznają goryczy życia. * Miej litość dla wszystkich, którzy kochają bez wzajemności, * którzy nie kochają, którzy są ludźmi małej wiary. * Pociesz tych, którzy płaczą. * Wysłuchaj tych, którzy się modlą. * Umacniaj tych, którzy się boją, * obdarz wszystkich nadzieją i pokojem.

Amen.


Naucz nas prawdziwie kochać

O Maryjo, Matko Pięknej Miłości, naucz nas prawdziwie kochać. * Oczyść nasze serca z egoizmu, * z lęku o siebie, z myślenia tylko o sobie.

Naucz nas pięknej miłości, * czystej i bezinteresownej, * abyśmy kochali innych tylko dla nich samych, * ofiarując im siebie.

Naucz nas czystego spojrzenia, * abyśmy w naszych decyzjach i czynach widzieli dobro i szczęście wszystkich, * a nie tylko własne.

Wyzwól nas z pożądliwości, * abyśmy umieli patrzeć na innych z szacunkiem, * ogarniając ich szerokim sercem, * miłości czystej, szczerej, pragnącej czynić dar z siebie dla drugich. * Abyśmy potrafili ludzi kochać takimi jakimi są, * nie żądając nic w zamian.

Spraw, abyśmy chcieli dobra nawet nieprzyjaciół; * abyśmy nie pragnęli zemsty, ale ich nawrócenia.

Matko Pięknej Miłości, uproś nam łaskę czystości życia, * abyśmy odważnie budowali Boże piękno w sobie i w relacjach z innymi. * Chroń nasze ciało i zmysły, * niech stają się świątynią Ducha Świętego.

Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! * Przynosimy Ci naszą ubogą i słabą miłość. * Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem i spraw, * aby nasze serca napełniły się prawdziwą miłością, * jaką może dać tylko Bóg.

Otwórz nasze oczy, * abyśmy dostrzegli Boże piękno w sobie, * że jesteśmy chciani i kochani przez Boga, * że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga.

Powierzamy Ci nasze dojrzewanie w miłości. * Pragniemy, aby była ona wierna i mocna. * Maryjo, pomóż nam tworzyć wraz z innymi cywilizację miłości, * i wyjednaj nam to, o co Cię prosimy. * Amen.


I. Modlitwa Jana Pawła II

Witaj, o Matko, Królowo świata. Ty jesteś Matką Pięknej Miłości. Ty jesteś Matką Jezusa, źródła wszelkiej łaski, wonią wszystkich cnót, zwierciadłem wszelkiej czystości. Ty jesteś pociechą w płaczu, zwycięstwem w walce, nadzieją w śmierci. Jakże słodkie jest Twe imię w naszych ustach, jak miłą harmonią w naszych uszach, jakim upojeniem w naszym sercu! Ty jesteś szczęśliwością cierpiących, koroną męczenników, pięknością dziewic. * Błagamy Ciebie, doprowadź nas po tym wygnaniu do Twego Syna, Jezusa. Amen.


II. Modlitwa Jana Pawła II

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Modlitwa przed wizerunkiem Matki Pięknej Miłości

O Matko Pięknej Miłości, czczona w tym świętym obrazie, wpatruję się w Twoją twarz. Jesteś piękna i tak uważna, jak troskliwa matka. Oczekujesz mnie, czekasz na moje wyznanie, słuchasz i zachęcasz: "Pójdźcie do Mnie, dzieci moje, wyczerpnijcie łaski zdroje; kto Mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da".

A więc przychodzę. Jestem przed Tobą i z całym zaufaniem otwieram swe serce. Przynoszę Ci moją radość i smutek, ból i udrękę, moje dobre uczynki, których tak mało, i moje wady, słabości i grzechy, których tak wiele. Ale tyś Matką Miłosierdzia, Matką Pięknej Miłości. Przy Tobie ucisza się moje serce.

Najłaskawsza, najlitościwsza, słodka Panno Maryjo, wiem, że nie odwrócisz ode mnie swego oblicza. Zbliżam się więc do Ciebie jak dziecko do najlepszej Matki i błagam, byś mi wyjednała u swojego Syna miłosierdzie i przebaczenie grzechów, abyś raczyła pocieszyć mnie w utrapieniach. Ale Syn Twój Jezus pouczył nas, że przed otrzymaniem daru należy już dziękować, więc dziękujemy Ci, Matko, za łaski udzielone nam i wszystkim Twym dzieciom.


Modlitwa o. Bernarda, pasjonisty

O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej boleści, pozwól mi kochać Boga; kochać Go sercem własnym i serc milionami; kochać bez granic i miary, kochać tak, jak On sam kochać się kazał. O Matko moja droga, Ty jesteś Niepokalana, ja zaś zbrukany grzechem. Pozwól mi, Matko, i dopomóż podnieść się z mojej nędzy. Kocham Cię, Maryjo, i dlatego, że Cię kocham, dlatego by odwzajemnić się Tobie za tę miłość przeogromną, która kazała Ci tyle za mnie cierpieć, dla Ciebie Matko zerwę z moim grzechem. Wiem, że dużo mnie to będzie kosztować, ale zadam sobie ten gwałt, dlatego, że Ciebie kocham. Maryjo, Tyś Matką moją a jam dziecko Twoje, pozwól mi więc upodobnić się do Ciebie.


Modlitwa należących do Rodziny Matki Pięknej Miłości

O Matko Bolesna, Niepokalana Matko Pięknej Miłości, która uczestniczyłaś w męce i śmierci Syna Twego jedynego, pomóż nam zrozumieć, że zsyłane na nas przez Opatrzność próby życia są darem miłości Bożej. Pomóż nam wypełnić ofiarę do końca z myślą o zbawieniu dusz, dla których z naszego cierpienia może wytrysnąć światło. Pomóż nam cierpieć tak, jak Ty cierpiałaś: z wiarą, miłością i nadzieją, że nasze cierpienie niezawodnie przemieni się w radość.


Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Matka Pięknej Miłości - apostol.pl/modlitwy/maryjne
  • Adoracja Maryjna - chwilkawytchnienia.com
  • Modlitwa do Matki Bożej Pięknej Miłości - parafianazlotej.diecezja.gda.pl