Matka Nadziei (modlitwy)

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny
Matki Bożej Nadziei


Matka Nadziei i Pięknej Miłości

Witaj Matko Nadziei

Witaj, Matko Nadziei!
Witaj, przez której zawierzenie przyszedł do nas Chrystus!
Weź w opiekę nas i naszą przyszłość.
Napełnij nas sensem dobrego i pięknego życia.
Bądź z nami w naszym zaangażowaniu i miłości.
Przeprowadź nas przez życie wolne od nienawiści.
Matko Pięknej Miłości, naucz dzisiejszy świat kochać prawdziwie.
Ukaż nam Miłość, którą jest Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus.
Amen.


Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Witaj Matko Nadziei, "Zeszyty Maryjne" 2/2014