Matka Miłosierdzia (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej
Matki Miłosierdzia


O nawrócenie grzesznika

Maryjo, Matko Boża, Ty wiesz najlepiej, jak wielka jest cena każdego człowieka odkupionego Najdroższą Krwią Boskiego Syna Twego. Nie gardź moją pokorną prośbą o nawrócenie grzesznika, któremu grozi wieczne zatracenie. Ty, Dobra i Miłosierna Matko, znasz jego nieuporządkowany tryb życia. Pomnij, że jesteś ucieczką grzeszników, że Bóg dał Ci moc nawracania nawet najbardziej zatwardziałych serc ludzkich. Wszelkie wysiłki zmierzające ku poprawie jego życia poszły na marne. Jeżeli Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się staczał coraz bardziej ku wiecznej ruinie. Wyjednaj mu skuteczną łaskę, która by poruszyła jego serce i zawróciła na drogę Bożych przykazań. Jeśli to konieczne, ześlij nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie celem opamiętania i położenia kresu jego grzesznemu postępowaniu.

Miłosierna Matko, która sprowadziłaś na drogę zbawienia, dzięki wytrwałej modlitwie sług Twoich, już wiele zabłąkanych owieczek, przychyl się łaskawie do mego błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej osobie, która zeszła na manowce i zagubiła drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą skruchę. Uproś zmartwychwstanie do nowego życia. Amen.


Pomóż w dźwiganiu krzyża

Maryjo Dziewico, Matko Miłosierdzia,
z ufnością kieruję do Ciebie
moje synowskie spojrzenie.

Wiem i wierzę,
że jesteś przy mnie w moim doświadczeniu,
tak jak byłaś przy Jezusie, Twoim Synu,
na Drodze Krzyżowej.

Kiedy mój krzyż będzie zbyt ciężki,
pomóż mi go nieść
i spraw, bym się nie zniechęcał.

Dziewico Maryjo, nasza Matko,
módl się za mną i za tymi wszystkimi,
którzy są mi życzliwi.
Niechaj dzięki Twojemu wstawiennictwu,
Jezus, Twój Syn,
napełni nas swoim pokojem
i zachowa nas w nadziei.

Amen.


Dziękuję, zawierzam i proszę o świętość

Wielu przychodzi do Ciebie, Najśw. Panno Maryjo, i przed Twymi cudownymi obrazami rozmaite zanosi prośby.

Ilu jednak jest takich, którzy przez Ciebie wysłuchani, wracają podziękować Ci za Twą dobroć i wstawiennictwo u Boga? Nie chcę należeć do tych niewdzięcznych i składam Ci pokorne dzięki, Matko Boża, za wszystkie dobrodziejstwa duchowe i doczesne, które z Twej otrzymałem hojności.

Bądź błogosławioną za to, żeś wejrzeć raczyła na niegodność moją dla okazania i wielkości miłosierdzia Twego.

Bądź błogosławiona za to, że wypraszasz mi u Boga łaskę, z którą współdziałać mogę dla zasłużenia sobie na zbawienie. Gdyby mnie łaska Twa opuściła, cóż by się ze mną stało? Złe skłonności moje zawiodłyby mnie na bezdroża.

Matko potężna na niebie i ziemi, odtąd nie chcę się już więcej opierać Twojej woli, i Twym dobrym natchnieniom, ale posłuszny chcę być Twemu skinieniu. Chcę być zupełnie Twoim, żyć tylko dla Boga i dla Ciebie, starać się o to, aby chwała Twoja nie ustawała nigdy, ale szerzyła się coraz dalej.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Chrystusowa, spraw, byśmy się stali świętymi.

Amen.


Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa do Matki Bożej o nawrócenie grzesznika - spm.org.pl
  • Zatrzymaj się i pomódl. Modlitwa Chorych - chapelleNotreDameDelaMedailleMiraculeuse.com
  • Ks. Tadeusz Masłowski, CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.