Litania Zawierzenia Jana Pawła II

Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

wg Jana Pawła II, Fatima, 13 V 1991 r.

I. Matko Odkupiciela

Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do Ciebie,
aby podziękować za wszystko,
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła,
dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała,
że okazywałaś się Matką.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła,
idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa,
dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko ludzi,
dziękujemy Ci za nieustanną opiekę,
która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń,
umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko narodów,
dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,
które przywróciły wiarę w przyszłość narodom
nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko życia,
dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym,
że jesteś z nami,
że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko życia
dziękujemy Ci za to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r. przy Janie Pawle II,
który czuł przy sobie Twoją opiekuńczą obecność.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska

Matko każdego człowieka,
walcząca o życie, które nie zna śmierci,
dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce.

Dziękujemy Ci, Pani Fatimska.

II. Okaż, że jesteś Matką

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa, okaż, że jesteś Matką.
Matko miłości doskonałej...
Matko Nadziei i pokoju...
Święta Matko Odkupiciela...
Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie...
Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna...
Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej...

III. Bądź nam towarzyszką drogi

Matko nadziei, bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku...
Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras...
Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku...
Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej...
Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą...
Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość...
Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni...
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką...

IV. Matko ubogich

Matko ubogich, okaż, że jesteś Matką.
tego, który umiera z głodu...
tego, który jest śmiertelnie chory...
tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość...
tego, kto nie znajduje pracy...
tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić...
tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany...
tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia...
tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód...

V. Czuwaj nad naszymi drogami

Maryjo, Matko nasza, czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją, czuwaj...
Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda, czuwaj...
Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek, czuwaj...
Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim, czuwaj...

Na czekającej nas jeszcze drodze, czuwaj, Maryjo.
- nad ludźmi...
- nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny...
- nad odpowiedzialnymi za losy państw...
- nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości...
- nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata...
- na drodze nowej ewangelizacji Europy...
- nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła...

VI. Powierzamy się Tobie

Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
- w kolegialnej jedności z pasterzami, wszyscy...
- w komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie, wszyscy...
- odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego, wszyscy...

VII. Wspomóż nas, Maryjo

Wspomóż nas, Maryjo!
- postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka, wspomóż...
- niechaj nie ciąży nam zmęczenie, wspomóż...
- niech trud nie opóźnia naszych kroków, wspomóż...
- przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca, wspomóż...

Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie.

Czuwaj, Maryjo, nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna.
Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej, w: Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, Kraków 1994.
  • Akty Poświęcenia. Akt zawierzenia rodzaju ludzkiego Matce Bożej - fatimska.lublin.pl
  • Akt zawierzenia Matce Bożej przez Jana Pawła II - sekretariatfatimski.pl