Litanie zawierzenia

Modlitwy w formie litanii, mające charakter zawierzenia się Matce Bożej.