3 maja - NMP Królowa Polski (Matka Syna Bożego)

Litania Najśw. Maryi Panny Królowej Polski
Matka Syna Bożego

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Matko Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Matko Syna Bożego...
Matko nieba i ziemi...
Matko całego świata...
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka...
Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała...
Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała...
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba...
Matko, któraś była w niebie ukoronowana...
Matko Różańca świętego...
Matko Szkaplerza świętego...
Matko pokoju...
Matko Korony Polskiej...
Królowo wszechświata...
Królowo nasza...
Królowo Narodu Polskiego...
Królowo i opiekunko każdego człowieka...
Królowo sierot...
Królowo tej biednej dziatwy...
Królowo i Matko wszystkich narodów...
Królowo Kościoła katolickiego...
Królowo Niebiańska zbawionych...
Królowo Serca Jezusowego...
Królowo serc wszystkich...
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi...
Królowo królująca z Tobą i z synem Twoim...
Królowo konających i umierających w Tobie...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Maryjo Królowo Polski.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Litanie. Litanie do Matki Bożej. Litania do Matki Bożej Królowej Polski - parafia-sulbiny.pl