Niewola miłości (akty oddania)

Akty oddania się Matce Bożej w niewolę miłości


Jako Twój niewolnik

Akt zawierzenia Sercu Maryi jako niewolnik

św. Ludwik de Montfort

O Niepokalana Matko!

Ja, N.N., grzesznik niewierny, * odnawiam dziś w ręce Twoje i zatwierdzam przyrzeczenia Chrztu Świętego: * wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego spraw; * a natomiast oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości Wcielonej, * ażeby nieść krzyż swój za Nim każdego dnia mojego życia * i być Mu wierniejszym aniżeli byłem dotychczas.

Dziś, wobec całego dworu niebieskiego, * obieram sobie Ciebie, o Maryjo, za moją Matkę i Panią. * Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik, * ciało moje i duszę moją, dobra moje, wewnętrzne i zewnętrzne, * a nawet wartość wszystkich dobrych uczynków moich * przeszłych, obecnych i przyszłych; * i przekazuję Ci całkowite i zupełne prawo * rozporządzania tak mną samym, jak i tym wszystkim, bez wyjątku, cokolwiek do mnie należy, * według Twego upodobania, * na większą chwałę Bożą w czasie i w wieczności. Amen.


Wyrzekam się ducha swego

1. Akt oddania się w niewolę miłości

Maryjo, wyrzekam się ducha swojego, * a poddaję się duchowi Twojemu.
Maryjo, zabierz mi myśli moje, * a daj mi myśli Twoje.
Maryjo, zabierz mi pragnienia moje, * a daj mi pragnienia Twoje.
Maryjo, zabierz mi uczucia moje, * a daj uczucia Twoje.

Jezu mój, cały jestem Twój, * i wszystko, co posiadam, do Ciebie należy, * przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę.

Przyjdź Duchu Święty, * przyjdź, przyjdź przez możne wstawiennictwo * Niepokalanego Serca Maryi, * Twojej wiernej Oblubienicy.

Maryjo, wyrzekam się... (jw.)

Jezu mój, cały jestem Twój... (jw.)

3 × Zdrowaś Maryjo...


Najświętsza Panno Rodzicielko Boża

Akt oddania na wieczne niewolnictwo

Najświętsza Panno, Rodzicielko Boża, Maryjo!

Oto ja, * aczkolwiek ze wszech tych, * którzy się pod opiekę Twoją garną i na służbę Twoją oddają, * najniegodniejszy, abym był w liczbie sług Twoich policzony, * wszakże jednak wzruszony dobrocią i łaskawością Twoją, * której się i sami Aniołowie dziwują, * i wzbudzony pragnieniem, * Tobie jako najpokorniej służyć, * biorę Ciebie dzisiaj, * przy obecności Anioła Stróża i przed wszystkim dworem niebieskim, * za osobliwą Panią, Matkę i Orędowniczkę. * I mocno stanowię zawżdy być sługą i niewolnikiem wiecznym Twoim * i że się będę starał, ile ze mnie będzie, * abyć wszyscy służyli i Ciebie według godności Twojej szanowali.

A przetoż Ciebie pokornie, * Panno przechwalebna, Matko miłosierdzia, * przez najdroższą Krew Syna Twego, Jezusa Chrystusa, * za mnie na ołtarzu krzyża wylaną, * proszę, abyś mnie w poczet sług Twoich policzyć raczyła, * a mną, sługą i niewolnikiem Twoim wiecznym, nie pogardzała.

Sprawuj mnie, Królowo moja, Pani i Dobrodziejko moja! * Kieruj zabawy moje, * rządź myślami, słowy i uczynkami mymi, * abyć dusza moja tak służyła i to czyniła, * co by się oczom Twoim przenajczystszym podobało, * a ich nie obrażało. * Wspomnij na mnie, Matko i Pani moja Miłościwa, * w godzinę śmierci mojej, * przybądź mi na ratunek w ostatniej potrzebie mojej.

O najłaskawsza, o najdroższa Dziewico Maryjo. Amen. [ 1 ]


Zobacz również


  • [ 1 ] Przekład z j. łacińskiego o. Jan Chomętowski SJ, 1632 r.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.