Częstochowa - Jasna Góra (Oddani w macierzyńską niewolę miłości)

Matko nasza Jasnogórska, Przemożna Królowo

Oddani w Twą macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie; świadomi, że aktem tym wzięliśmy na siebie szczególną odpowiedzialność za sprawę Chrystusa na ziemi, przychodzimy do Ciebie dziś, w Patronalne święto Pomocników Matki Kościoła, aby Cię błagać za Kościół Twojego Syna. Jesteś tak przemożna w Kanie Galilejskiej, że Syn Twój niczego nie mógł Ci odmówić. Nie prosimy dziś, Matko, o swoje prywatne sprawy, ale o wielkie sprawy Kościoła, które Tobie są szczególnie bliskie i za które Ty, jako Matka Kościoła, jesteś odpowiedzialna! Stajemy Tobie do pomocy, gdy z wiarą w Twą potęgę wołamy:

Matko Kościoła,
ratuj Kościół wszędzie, gdzie jest on zagrożony,
ratuj wiarę wszystkich Polaków,
umacniaj królowanie Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa!

Matko o zranionym Obliczu, spojrzyj na tylu naszych braci niewierzących w Ojczyźnie. Odmień serca tych, którzy w niewierze i niechęci do Kościoła wychowują swe dzieci. Daj opamiętanie tym, którzy świadomie i programowo wydzierają wiarę i rujnują w sercach Polaków chrześcijańskie obyczaje. Powstrzymaj falę laicyzacji życia i demoralizacji sumień, szczególnie w szeregach młodzieży i dzieci. Zechciej udaremnić odgórne plany bezbożnictwa, które przeciwstawiają się tysiącletniej wierze ojców i katolickiej kulturze Narodu. Otwórz oczy na te straszne zagrożenia wszystkich, którzy ich nie dostrzegają, wszystkich zobojętniałych na sprawy wiary i ducha ochrzczonego Narodu.

Zatroskani również o Kościół Powszechny na całym świecie, prosimy Cię, spojrzyj na wszystkie kraje, narody i kontynenty, gdzie pracuje i cierpi Kościół Twojego Syna, gdzie brak mu wolności i pokoju. Usłysz jęk skrępowanych i prześladowanych za swą wiarę i przekonania. Powściągnij pychę szatana, depczącego święte prawa człowieka, a zwłaszcza prawo do publicznej czci Boga, do życia i postawy zgodnej z chrześcijańskim sumieniem.

Zanosimy, Matko, do Chrystusa przez Twe pośrednictwo serdeczne wołanie wiary i ufności. Oddajemy Ci ludy i narody, uciemiężone w swej wierze.

Powtarzamy: Oddajemy Ci, Jasnogórska Maryjo!

Ludzi głodnych Boga i wolności wielbienia Go...
Ludzi nie znających Chrystusa i Kościoła...
Ludzi stęsknionych do świątyń, Sakramentów, ołtarzy i do Twojej Ikony... 
Ludzi uwięzionych i torturowanych za swe przekonania religijne...
Ludzi krzywdzonych w swych prawach do chrześcijańskiej rodziny i wychowania...
Ludzi nie mających dostępu do kapłana...
Kraje i narody, gdzie Kościół cierpi wielorakie udręki... 
Naszych braci w wierze, oczekujących lepszego jutra dla wolności swej wiary i kultu Bożego...

Wznosimy dziś ku Tobie, Matko, nasze ufne błaganie. Pragniemy ofiarować i poświęcić Tobie raz jeszcze udręczoną rodzinę ludzką i Kościół powszechny. Przygarnij do Serca wszystkich nieszczęśliwych i oczekujących pomocy, może bliskich rozpaczy. Okaż im już tu - na ziemi - błogosławiony owoc żywota Twego - Jezusa Chrystusa. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła

  • Modlitwa jasnogórska za Kościół (5 lipca 2017) - stacja7.pl
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.