Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi (pierwszo-sobotnia)

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

Nowenna polega ona na odprawieniu dziewięciu pierwszych sobót miesiąca dla uczczenia i z intencją wynagrodzenia zniewag zadanych Niepokalanemu Serce Maryi.

Według s. Marii Natalii (1901-1992) - węgierskiej zakonnicy, która w książce Maryja, Zwycięska Królowa świata spisała przesłania otrzymane w latach 1936-1943 od Pana Jezusa, który pragnął, aby czczono Jego Matkę pod tytułem Zwycięskiej Królowej świata. Udzielił licznych obietnic tym, którzy uczczą Ją w sposób szczególny przez odprawienie nowenny ku czci Jej Niepokalanego Serca. Nowennę polecił Jezus odprawiać w pierwsze soboty miesiąca, z gorliwym pragnieniem wynagrodzenia za zadawane Maryi zniewagi, a nie tylko w celu uproszenia obiecanych łask.

Modlitwa wprowadzająca

(na każdy dzień nowenny)

Niebieska Matko i Pani, uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca, ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, którą Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, którą otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym łez padole, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.


Pierwsza sobota pierwszego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, byśmy za Twoim przykładem służyli Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikali ze wszystkich sił nawet najmniejszych grzechów, które mogłyby zranić Miłość Bożą.

Pierwsza sobota drugiego miesiąca

O Maryjo! Twe Niepokalane Serce powierzyło Twoje dziewictwo Najwyższemu Majestatowi Boga! Ty jesteś nienaruszoną lilią czystości, zieloną oazą łaski na pustyni grzesznego świata. Na Tobie, o pełna łaski, spoczęło spojrzenie Boga. Pociągnij blaskiem Twego dziewictwa dusze, aby pokonawszy grzeszną pożądliwość, z czystym sercem oddały się bezgranicznie Bogu.

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twoim Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twoje Niepokalane Matczyne Serce.

Pierwsza sobota czwartego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w Twojej nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i Twój umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. W ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Oddal roztargnienia, które przeszkadzają nam w skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.

Pierwsza sobota piątego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie duch Twej skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas takiej pokory, która pozwoliłaby nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej.

Pierwsza sobota szóstego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone wieloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam odkrywać wartość cierpienia, które Mądrość Boża ofiarowała nam jako najcenniejszy skarb naszego ziemskiego życia.

Pierwsza sobota siódmego miesiąca

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Pamiętaj o biednych grzesznikach, narażonych na życie bez Boga, przez uwikłanie w sieci swych namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana.

Pierwsza sobota ósmego miesiąca

O Maryjo, Ty z całą miłością Niepokalanego Serca troszczysz się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i świętego Kościoła. Wstawiaj się bezustannie u Twojego Syna za Jego umiłowaną oblubienicą, Kościołem wciąż narażonym na trudy ziemskiej pielgrzymki. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana.

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca

O Maryjo, jaśniejąca Niepokalanym Sercem jako nasza Pani i Królowa! U kresu Twojego błogosławionego pobytu na tej ziemi Pan przyszedł po Ciebie, aby wprowadzić Cię do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, aby tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się tą potęgą, którą Cię Pan obdarzył, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twoje skuteczne orędownictwo uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności.


Modlitwy dodatkowe na każdy dzień Nowenny


Modlitwa w czasie Mszy św.

(w dniu odprawiania nowenny)

Wszechmogący Boże, Ojcze niebieski, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal ofiarowuje się bez przerwy na Ołtarzu. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twojego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju i jedności narodom oraz tryumfu Twemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii

O Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci - przez Niepokalane Serce Maryi - tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać.

33 Obietnice Jezusa

Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Niepokalanej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszystkich, którzy przez dziewięć pierwszych kolejnych sobót z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień czcząc Jej Niepokalane Serce i wynagradzając Mu”.

 1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą Mnie z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.
 2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się specjalną obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.
 3. W nich samych i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.
 4. W ich rodzinach nie będzie zgorszeń ani niesprawiedliwości.
 5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.
 6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.
 7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć szczególną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla swojego dziecka.
 8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.
 9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i nauczą się kochać Boga, bliźniego i swoich nieprzyjaciół.
 10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.
 11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w swe grzechy i znajdą nie tylko ich przebaczenie, lecz ponadto niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.
 12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci.
 13. Dusza, która się szczerze nawraca, uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz ponadto kary czyśćcowej.
 14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości, dojdą szybko do największej doskonałości i świętości.
 15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.
 16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.
 17. Ci, którzy utracili wiarę, odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.
 18. Osoby duchowne i zakonne pozostaną wierne powołaniu; niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.
 19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.
 20. Dusze łatwo oprą się pokusom ciała, świata i szatana.
 21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.
 22. Dusze gorliwe rozradują się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będzie ich nękał niepokój, strach i zwątpienie.
 23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.
 24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.
 25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.
 26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości rozważając Moją Mękę i cierpienia Mojej Matki.
 27. Dusze dążące do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.
 28. W chorobie czy w zdrowiu będzie im towarzyszyć radość wewnętrzna i zewnętrzna oraz uspokojenie.
 29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.
 30. Dusze, które poczyniły postępy w zjednoczeniu mistycznym, otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie tyle one same, lecz że Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM, Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.
 31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę, rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.
 32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłysną na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Memu Najświętszemu Sercu dojdą do chwały.
 33. Dusze spragnione tego, co duchowe, postąpią szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia.

Obietnica Niepokalanej

W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi Najświętszej Maryi Panny. Dziewięć pierwszych sobót, Katowice 1997.