Serce zwyciężające błędy świata

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Litania ułożona przez s. Marię Natalię z klasztoru Dobrego Pasterza w Budapeszcie (Węgry).

Poniżej opuszczono wezwanie "Matko Boża z Góry Karmel...", dodane w wersji litanii na youtube.com/@MariaJoannaoftheAngels.


Serce zwyciężające błędy świata

(do prywatnego odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!

Jezu Chryste, usłysz nas.
Jezu Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze wieczny, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami
Boże, Synu, Zbawicielu świata...
Boże, Duchu Święty...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Serce Maryi, módl się za nami
Serce Maryi, stworzone według Serca Bożego...
Serce Maryi, od grzechu pierworodnego zachowane...
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego...
Serce Maryi, Matki Bożej Mądrości...
Serce Maryi, Matki Słowa Bożego...
Serce Maryi, Matki pięknej miłości...
Serce Maryi, którego miłość potężniejsza od śmierci...
Serce Maryi, przebite mieczem boleści...
Serce Maryi, ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża...
Serce Maryi, zwierciadło Serca Jezusowego...
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego...
Serce Maryi, przebogate w skarby świętości...
Serce Maryi, Pośredniczki łask wszelkich...
Serce Maryi, Ucieczki grzeszników...
Serce Maryi, Pocieszycielki strapionych...
Serce Maryi, Opiekunki uchodźców...
Serce Maryi, Nadziei zrozpaczonych...
Serce Maryi, obrono prześladowanych i gnębionych...
Serce Maryi, nadziejo umierających...
Serce Maryi, wspomagające uciskane narody...
Serce Maryi, wsparcie Kościoła w walce z mocami ciemności...
Serce Maryi, zwyciężające błędy całego świata...
Serce Maryi, chwalebnej Królowej wszechświata...
Serce Maryi, naszej Matki...
Serce Maryi, godne wszelkiej chwały...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Aby serca nasze rozpalił Boski ogień, który zapłonął w Twoim Sercu.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, † Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, * udziel nam i wszystkim czcicielom Jej Niepokalanego Serca tej łaski, abyśmy coraz więcej stawali się podobni do Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Litanię znajdziesz na stronach:

  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi wg. s. Marii Natalii - voxdomini.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi - youtube.com/@MariaJoannaoftheAngels