Nowenna do NMP Gidelskiej (Uzdrowienie chorych)

Nowenna do Matki Bożej Gidelskiej
Uzdrowienie chorych, módl się za nami

W Sanktuarium Gidelskim najczęściej zwracamy się do Matki Bożej litanijnym wezwaniem "Uzdrowienie chorych, módl się za nami". Matka Boża Gidelska nazywana jest też w Gidlach Patronką rolników i górników, ludzi pracujących na roli i pod ziemią. Te dwa ostatnie tytuły Matka Najśw. zawdzięcza m.in. okolicznościom, w których odnaleziona została łaskami słynąca figurka gidelska.

Nowennę można odmówić przez 9 dni poprzedzające pierwszą niedzielą maja - uroczystość Matki Bożej Gidelskiej.


Sposób odprawiania Nowenny

  1. Modlitwa wstępna.
  2. Modlitwa medytacyjna na kolejny dzień nowenny.
  3. Tajemnica Różańca świętego.
  4. Antyfona: Pod Twoją obronę.
  5. Wezwania do Matki Bożej.

W ostatnim dniu Nowenny, zamiast tajemnicy różańcowej, odmawia się:
- Litanię loretańską,
- antyfonę Pod Twoją obronę...
- i Modlitwę św. Bernarda Pomnij...

Modlitwa wstępna

"Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi..." (św. Bernard).

Słowa tej modlitwy, zrodzone z doświadczeń wielu pokoleń, przypominają i mnie, Maryjo, że w Tobie jedyna moja nadzieja, że u Ciebie znajdę pomoc w moich trudnych potrzebach. Tak wiele razy sama wychodzisz naprzeciw ludzkości, wskazując te szczególne miejsca, w których pragniesz słuchać, czym żyją i o co wołają do Ciebie Twoje dzieci. W gidelskim wizerunku, znalezionym w rodzącej chleb ziemi, raz jeszcze potwierdzasz swoją troskę o nas i Twoją przy nas bliskość. Pomnąc, jak hojnie odpowiadałaś na prośby modlących się przed Twoim gidelskim wizerunkiem, zwracam się do Ciebie, Matko, nazywana, szczególnie w Gidlach, Uzdrowieniem chorych, o łaskę... Niech Twoje wstawiennictwo i pomoc, o które pokornie proszę, uczynią ze mnie wiernego czciciela i sługę. Niech otworzą moje serce na Twoją z kolei prośbę z Kany Galilejskiej: "Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie" mój Syn. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź prośbami moimi, ale je usłysz i łaskawie wysłuchaj. Amen.

Modlitwy na kolejne dni Nowenny

Dzień pierwszy

Kierując ku Tobie, Pani Gidelska, moje prośby w nadziei, że je wysłuchasz i przyjdziesz mi z pomocą, mam pełną świadomość potrzeby lepszego poznawania Ciebie i uczenia się od Ciebie życia z Bogiem na każdy dzień. Wszak Ty najdoskonalej z ludzi potrafiłaś to czynić. W pierwszym dniu mojej nowenny błagalnej zatrzymuję się na tajemnicy Zwiastowania, w której ukazujesz mi, jak człowiek powinien otwierać się na Boga, na Jego świętą wolę, i jak podejmować współpracę z Nim, gdy On nas do tego wzywa i zaprasza. W tajemnicy Zwiastowania wskazujesz mi, Maryjo, że Bóg i Jego święta wola są najwyższym zobowiązaniem, któremu trzeba podporządkować wszystko, także własne plany i marzenia o życiu szczęśliwym. Uczę się więc, Maryjo, od Ciebie tej prawdy, którą czasem niełatwo mi przyjąć. Ty też pytałaś: "Jakże się to stanie?", gdy sprawy zwiastowane Ci przez anioła wydawały się niepojęte. I wystarczyła Ci odpowiedź, że za tym wszystkim stoi Bóg i Jego święta moc. Maryjo, Najdroższa Matko, kierując do Ciebie prośbę o pomoc w moich sprawach, proszę Cię zarazem, naucz mnie słuchać i przyjmować to, co jest wolą naszego Ojca. Naucz mnie odpowiadać z głębi serca Twoimi słowami: "Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Pod Twoją obronę...

Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień drugi

Aby spełniać każdego dnia Twoje, Maryjo, polecenie z Kany Galilejskiej, trzeba dzień po dniu poszukiwać Chrystusa i mocno przy Nim trwać. Tylko wtedy Jego słowa przenikną do serca i poruszą sumienie. Każdego dnia powinienem być z Chrystusem tak blisko, by niczego nie uronić. Jednak moje słabości utrudniają mi trwanie w tym postanowieniu. Czasem mijają długie dni, w których Jezusa nie dostrzegam, o spotkanie z Nim nie zabiegam. Może stać się rzecz jeszcze gorsza, gdy grzech oddali mnie od Niego tak daleko, że nie wiem nawet, gdzie Go szukać i jak do Niego powrócić. Dlatego zwracam się do Ciebie, Maryjo, o pomoc w odnajdywaniu co dzień Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty zawsze byłaś przy Nim, wierna Służebnico Pańska. Umiałaś też wytrwale Go szukać i, z odnalezionym w świątyni, wrócić razem do spraw codziennego życia w Nazarecie. Gidelska Pani, Uzdrowienie chorych, bądź mi pomocą, moją Przewodniczką i Nauczycielką w codziennym poszukiwaniu Chrystusa i wsłuchiwaniu się w Jego słowa. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Odnalezienie Jezusa w świątyni.

Pod Twoją obronę...

Wspomożenie wiernych, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień trzeci

Zwracając się do Ciebie, Matko Gidelska, o pomoc i uproszenie u Boga szczególnej łaski w sprawie (...) nie mogę zapomnieć o własnym obowiązku świadczenia miłości i niesienia pomocy tym, którzy jej ode mnie oczekują. Każdego dnia spotykam ludzi, którym potrzebne są moje ręce, mój czas, słowo i życzliwe serce. Przecież i do mnie powiedział Chrystus: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych potrzebujących, Mnieście uczynili". I znów kieruję wzrok ku Tobie, Maryjo, by od Ciebie nauczyć się kochać i nieść pomoc innym, tak jak Ty czyniłaś. Pełna łaski, chroniąca w swym łonie Słowo, które stało się Ciałem, śpieszysz do Elżbiety, aby jej służyć pomocą w ważnych dla niej okolicznościach życia. Wpatrzona w Syna w Kanie Galilejskiej, dostrzegasz niepokój ludzi, któremu niezwłocznie pragniesz zaradzić. Wiem, Maryjo, że tylko ktoś pełen łaski, zjednoczony z Bogiem, usłyszy nawet najcichsze wołanie o pomoc osoby cierpiącej i zdobędzie się na całkowicie bezinteresowne zaangażowanie w sprawy bliźniego. A wielu czeka na moją pomoc. Czy przynajmniej potrafię to zauważyć i Twojemu Synowi o ich niepokoju powiedzieć?

Pani Gidelska, nazywana także Patronką rolników i górników, Orędowniczką ludzi trudnej, a czasem i niebezpiecznej pracy, naucz mnie dostrzegać i rozumieć ludzkie potrzeby. Ucz mnie dzielić się każdego dnia choć odrobiną miłości z tymi, którzy jej ode mnie szczególnie potrzebują. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Nawiedzenie świętej Elżbiety.

Pod Twoją obronę...

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień czwarty

Nie mogło zabraknąć Ciebie, Maryjo, przy Jezusie, Twoim Synu, gdy przemierzał drogę na Kalwarię, dźwigając na ramionach krzyż naszego zbawienia. Ty niosłaś wtedy wierną miłość Matki, stając się naszą Współodkupicielką. Bolałaś nad tym, co spotyka Twego Syna od ludzi, którym wcześniej głosił słowa nadziei, naukę o Królestwie, a wielu obdarował łaską uzdrowienia, bądź karmił cudownie rozmnożonym chlebem. Matko pięknej miłości, naucz i mnie każdego dnia odnajdywać swoje miejsce i zawsze stawać obok Ciebie przy Chrystusie. Niekiedy dołączam do tych, którym droga krzyżowa Twojego Syna jest obojętna, a może nawet sprawia trudną do zrozumienia satysfakcję. Teraz, gdy zanoszę do Ciebie szczególną prośbę w mojej sprawie, tym mocniej uświadamiam sobie, gdzie powinno być moje miejsce. I to miejsce obok Ciebie, Maryjo, pragnę stale zajmować. Matko, dodaj mi odwagi, podtrzymuj w chwili zwątpienia i zniechęcenia, zawołaj, gdybym próbował się oddalić. Twoja obecność na drodze krzyżowej nie ustała, nadal towarzyszysz wszystkim, którzy - obarczeni krzyżem w jakiejkolwiek postaci - podążają za Twoim Synem. Matko ludzi cierpiących, zwróć swe oblicze i na mnie, pospiesz mi z pomocą, zwłaszcza w tej sprawie, którą Ci polecam. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

Pod Twoją obronę...

Nadziejo uciśnionych, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień piąty

Wielką radością i nadzieją, Maryjo, pozostają dla mnie słowa wypowiedziane przez Jezusa na krzyżu, a skierowane do Ciebie, Matko, i do umiłowanego ucznia Jana, a w jego osobie do nas wszystkich: "Niewiasto, oto syn Twój" i "Synu, oto Matka Twoja". Wypowiadając te słowa, Chrystus wskazał nam Ciebie, Maryjo, jako Tę, która macierzyńskim Sercem ogarnia całą ludzkość i po matczynemu włącza się w jej dzieje. Ty, jak każda matka, ofiarowujesz bezgraniczną miłość swoim dzieciom, zwłaszcza gdy one cierpią, gdy próbują, niekiedy bezradnie, pokonywać trudności codziennego życia. Te słowa Jezusa Chrystusa ośmielają także i mnie, by zwracać się do Ciebie, Maryjo, jak do Matki, oraz przyzywać Twej pomocy i wstawiennictwa w moich trudnych sprawach, które Ci z wielką ufnością zawierzam. A zarazem uświadamiam sobie, do czego te słowa Twojego Syna mnie zobowiązują. Powinienem, jak Jan, zaprosić Cię, Maryjo, do mojego życia, do jego codziennych spraw. Dlatego proszę Cię, pomóż mi, Matko, ten testament Chrystusa w całości wypełnić. Niechaj nic we mnie nie będzie przed Tobą zakryte, niech nic, co składa się na moje życie, nie rani Twego macierzyńskiego Serca. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa.

Pod Twoją obronę...

Matko Bolesna, Matko Łaski Bożej, módl się za nami!
Pani Gidelska, módl się za nami!

Dzień szósty

Maryjo, Matko Kościoła, już pierwsze chwile po zmartwychwstaniu Twego Syna potwierdziły, jak bardzo jesteś potrzebna Chrystusowym uczniom. To Ty, pełna łaski i bezgranicznej nadziei, potrafiłaś zgromadzić zalęknionych apostołów i wraz z nimi czuwać na modlitwie, aż napełnieni Duchem Świętym mogli odważnie wołać do wszystkich ludzi i narodów, że nie ma dla nich zbawienia poza Imieniem Jezusa. Ów dar odwagi i podtrzymywania nadziei niesiesz, Maryjo, przez pokolenia, stając się Matką ciągle rodzącego się Kościoła. Maryjo, bądź ze mną szczególnie wtedy, gdy słabnie moja wiara i nadzieja. Bądź ze mną, gdy nawiedza mnie pokusa szukania zbawienia poza Twoim Synem. Niech przy Tobie, Matko, i za Twoim wstawiennictwem umacnia mnie Duch Święty, bym nieustraszenie i z całą mocą mógł świadczyć o miłości Twego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Zesłanie Ducha Świętego.

Pod Twoją obronę...

Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień siódmy

Twoje życie, Maryjo, spinają niczym klamry dwa wielkie przywileje, którymi obdarował Cię Bóg: Niepokalane Poczęcie i Twoje chwalebne Wniebowzięcie. Dzięki tym darom przeszłaś, Maryjo, przez życie wolna od grzechu pierworodnego i jego tragicznych skutków. A koniec ziemskiego życia, Twoja śmierć, stała się równoczesnym wejściem w Twoje zmartwychwstanie. Wprowadził Cię Bóg bez zwłoki w krainę wiecznego szczęścia, skąd orędujesz za nami wszystkimi, którzy wciąż podlegamy cierpieniu i śmierci, przechodząc przez grób i czas długiego oczekiwania na nasze zmartwychwstanie. O Maryjo Wniebowzięta, która z wysokości niebios orędujesz za nami u Boga, usłysz moje błagania i przedstaw moją gorącą prośbę swojemu Synowi. Nade wszystko zaś proszę Cię, Maryjo, aby moje życie było stale nakierowane na ten ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania, jakim jest zbawienie i życie w Domu Ojca. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Wniebowzięcie Matki Bożej.

Pod Twoją obronę...

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień ósmy

Maryjo, Twoje chwalebne Wniebowzięcie nie sprawiło, że oddaliłaś się od naszych codziennych spraw. Twoja macierzyńska miłość tym skuteczniej angażuje się w trudne ludzkie problemy. Wielokrotnie i na różne sposoby możemy doświadczać Twojej bliskości i macierzyńskiej pomocy. Sama wybierasz miejsca oraz symbole Twojej szczególnej z nami obecności, byśmy w ziemskiej pielgrzymce mogli Cię spotykać, przed Tobą stawać i Twej pomocy przyzywać. Tę prawdę na przestrzeni stuleci potwierdza także gidelskie Sanktuarium. Przez Twoją cudowną gidelską figurkę, ukrytą w roli i w niej znalezioną, chcesz nam powiedzieć, Matko, jak bardzo bliska jesteś tym, którzy po ziemi wędrują, jak nieustannie pragniesz dzielić ich trudy i być im pomocą. Proszę Cię, Pani Gidelska, usłysz moje wołanie i przyjdź mi z pomocą w sprawie, którą poprzez tę nowennę Tobie powierzam. Moja zaś wdzięczność niech się wyrazi przez to, że pozostanę na zawsze Twoim wiernym czcicielem. A także świadkiem miłości, której tak hojnie poprzez wieki udzielasz w gidelskim Sanktuarium wszystkim, którzy się tutaj do Ciebie uciekają. Gidelska Pani, wysłuchaj moich próśb i pozostań na zawsze moją Matką i Królową. Amen.

Tajemnica Różańca świętego: Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.

Pod Twoją obronę...

Wspomożenie wiernych, módl się za nami!
Matko Boża Gidelska, módl się za nami!

Dzień dziewiąty

Matko Boża Gidelska, Uzdrowienie chorych, Pocieszycielko strapionych, oto przez kolejne dni mojej modlitwy błagalnej z ufnością zanoszę do Ciebie prośbę o pomoc w mojej sprawie. Równocześnie uczę się od Ciebie wiary i zaufania do Boga, na których opierało się całe Twoje ziemskie życie. Ośmielony doświadczeniem pokoleń, przywołuję na pamięć Twoje gidelskie Sanktuarium, z którym związałaś tak wiele łask udzielanych tym, którzy prosili o nie przed Twoim cudownym gidelskim wizerunkiem. Matko Boża Gidelska, proszę Cię o wysłuchanie moich próśb, a nade wszystko o pomoc w życiu godnym dziecka Bożego i o łaskę wiecznego zbawienia. Amen.

Litania loretańska

Pod Twoją obronę...

Modlitwa św. Bernarda Pomnij...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nowenna do Matki Bożej Gidelskiej, "Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej", [Kielce 1998]
  • Nowenna do Matki Bożej Gidelskiej. Uzdrowienie chorych, módl się za nami - docplayer.pl
  • Gidle.dominikanie.pl