Nowenna do NMP Anielskiej (1)

Nowenna do Matki Bożej Anielskiej
24 lipca - 1 sierpnia

Nowennę można odmówić na 9 dni przed liturgicznym świętem Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia), tj. 24 lipca - 1 sierpnia. Odmawia się ją dla jak największej Bożej chwały i na cześć Matki Bożej Królowej Aniołów, prosząc o nawrócenie grzeszników, uświęcenie sprawiedliwych i wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących.


(wstęp)

K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu...

(intencja)

Na jak największą chwałę Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie i na cześć Matki Bożej Anielskiej odprawiamy tę nowennę z uwagą i gorącym sercem, prosząc o nawrócenie grzeszników, wytrwanie sprawiedliwych i wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących.

(pieśń maryjna)

Królowej Anielskiej śpiewajmy...

(modlitwa nowennowa)


Dzień pierwszy

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Serafinów, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły jako Niepokalaną Dziewicę, * która starła głowę węża piekielnego i na świat wydała Słońce Sprawiedliwości, rodząc Zbawiciela.

Z pierwszym Chórem Anielskim - Serafinami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O Najświętsza Maryjo, która natchnęłaś św. Franciszka, aby Twój ubożuchny kościółek nabył na własność dla swego zakonu, a następnie dopomogłaś mu, że go odnowił i w nim zaprowadził służbę Bożą; daj i nam tę łaskę, abyśmy nie skąpili ofiar na potrzeby świątyń Pańskich, budowali je, odnawiali, w nich się modlili, wypraszając dla sobie i bliźnich Boże miłosierdzie.

Dzień drugi

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Cherubinów, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły jako najukochańszą Córkę Ojca Przedwiecznego, * którą przez Archanioła Gabriela wybrał na Matkę Synowi Swemu Jednorodzonemu.

Z drugim Chórem Anielskim - Cherubinami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O Królowo Anielska, któraś natchnęła św. Franciszka do wyrzeczenia się świata dla podjęcia pracy na chwałę Bożą; błagamy Cię, abyś nam tę łaskę wyjednać raczyła. Dobre dzieci dbają o honor swojego ojca i nie pozwolą zbezcześcić jego imienia, a my katolicy czyż mamy obojętnie patrzeć na zniewagę Majestatu Bożego, naszego najlepszego Ojca? Słuchać bluźnierstw przeciwko niemu mówionych? O, nie dopuszczaj do tego, Matko Najświętsza, ale spraw, abyśmy zapałali gorącym pragnieniem wynagrodzenia zniewag Bogu wyrządzonych i pracowali nad oświeceniem i opamiętaniem się niedowiarków bezbożnych - a tak pracując na chwałę Bożą, abyśmy mogli zasłużyć sobie cieszyć się w chwale wiekuistej w niebie.

Dzień trzeci

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Niebieskich Tronów, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły * jako najmilszą Matkę Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.

Z trzecim Chórem Anielskim - Tronami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O Królowo Anielska, Dziewico bez grzechu pierworodnego poczęta, błagamy Cię pokornie, abyś raczyła spojrzeć na tę biedną ziemię okiem miłosierdzia i wszystkim grzesznikom wyjednała u Pana Jezusa łaskę nawrócenia; błagamy Cię, abyś jak niegdyś św. Franciszka, tak dziś kapłanów i dusze Tobie poświęcone pobudziła do gorliwej pracy nad nawróceniem i uświęceniem błądzących i w grzesznych nałogach uwikłanych. O, niech wszyscy poznają, że nie na próżno Kościół święty błaga Cię tymi słowami: "Ucieczko grzesznych, módl się za nami".

Dzień czwarty

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Niebieskich Panowań, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły * jako przenajświętszą i najczystszą Oblubienicę Ducha Świętego, * za sprawą którego stałaś się Matką Syna Bożego i uwolniłaś nas od tyranii szatana.

Z czwartym Chórem Anielskim - Panowaniami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O wszechpotężna Królowo Anielska, Ty pragniesz, abyśmy prowadzili niewinne życie i jedni drugich do pobożności pobudzali, dlatego błagamy Cię pokornie: rozpal serca nasze miłością ukrzyżowanego Zbawiciela; niechaj rozważanie niewinnej męki Twego Syna Bożego Jedynego, stanie się dla nas powszednie, jak chleb, by ta pobożna praktyka słabe dusze wzmocniła, oziębłe rozgrzała, a gorejącym dodała blasku świadectwa. O, daj nam, Matko najmilsza, abyśmy pod Twoim królowaniem tu na ziemi mogli wysłużyć sobie królestwo niebieskie.

Dzień piąty

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Zwierzchności, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły * jako jedyną ucieczkę pokutujących grzeszników i u Ciebie szukających Miłosierdzia Bożego.

Z piątym Chórem Anielskim - Zwierzchnościami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O najłaskawsza Panno Maryjo, Królowo Anielska, błagamy Cię, abyś raczyła przemówić za nami do Pana Jezusa, jak przemówiłaś za św. Franciszkiem, i wyprosiła nam odpuszczenie grzechów naszych. Znamy nasze nieprawości i jeśli nie wrócimy na drogę cnoty, nie unikniemy gniewu Bożego. Dlatego, Matko, wyjednaj nam skruchę serdeczną, spowiedź szczerą i pokutę stateczną, abyśmy za Twoją przyczyną mogli usłyszeć te pocieszające słowa: "Ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy".

Dzień szósty

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Niebiańskich Władz, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły * jako lekarkę chorych, pocieszycielkę strapionych, szukających u Ciebie ukojenia swych smutków i boleści.

Z szóstym Chórem Anielskim - Władzami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O najczystsza Królowo Anielska, Ty widzisz naszą nędzę duchową i różne biedy nas przygniatające; widzisz, jak wpadamy w różne grzechy i nie możemy się od nich uwolnić. Syn Twój, na prośbę św. Franciszka, za Twoim pośrednictwem zaniesioną do Niego, udzielił odpustu zupełnego wszystkim nawiedzającym kościół Tobie, o Królowo Anielska, dedykowany. Pragniemy i my dostąpić tej łaski. O, Szafarko Bożych łask, uproś nam potrzebne ich zdroje, niezawodna Nadziejo pokutujących i najpewniejsza Przewodniczko do Nieba.

Dzień siódmy

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Niebiańskich Cnót, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły * jako najpewniejszą Wspomożycielkę wiernych, * wypraszającą niejednokrotnie zwycięstwo chrześcijanom i ratującą Kościół Boży od bezbożnego pogaństwa.

Z siódmym Chórem Anielskim - Cnotami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O Królowo Anielska, mająca w szczególniejszej opiece dusze czyste i niewinne; błagamy Cię pokornie, abyś nam dopomogła szczęśliwie doczekać dnia odpustu na prośbę św. Franciszka za Twoim wstawiennictwem przez samego Pana Jezusa naznaczonego; błagamy również, abyś nam w tym dniu wyprosiła żal serdeczny za grzechy, spowiedź szczerą i odpuszczenie wszystkich win naszych. O miłościwa Matko, Ty pragniesz, abyśmy życie anielskie prowadzili, dlatego dopomóż nam oczyścić się z grzechów i wytrwać w dobrem aż do końca życia.

Dzień ósmy

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Aniołami, tworzącymi chór Niebieskich Księstw, oddajemy Ci hołd, * i pragniemy, aby wszystkie stworzenia Cię chwaliły * jako najmiłosierniejszą Opiekunkę sierot i ubogich, ciężko pracujących na kawałek chleba; pragniemy, aby wszyscy doznali Twojej opieki i bez końca śpiewali: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna", teraz i na wieki.

Z ósmym Chórem Anielskim - Księstwami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

Dzięki Ci składamy, najpotężniejsza Królowo nieba i ziemi, Matko najlitościwsza, za Twoje pośrednictwo w udzieleniu nam odpustu zupełnego w dniu Twojego święta. Błogosławimy Cię i pragniemy, aby Cię błogosławiły wszystkie pokolenia i korzystały z łask przez Ciebie uproszonych. Uproś nam matko, Królowo Anielska, abyśmy naszą wdzięczność Panu Jezusowi okazywali przez pilne zachowywanie Jego przykazań, abyśmy we dnie i w nocy pamiętali na Jego słowa: "Jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania: Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, a bliźniego jak siebie samego", bo zachowując te przykazania, możemy być pewni, że po skończonym życiu ujrzymy Jezusa i Ciebie, o Matko Najświętsza, i cieszyć się będziemy tą chwałą, którą się cieszy Twój wierny sługa św. Franciszek, na wieki.

Dzień dziewiąty

Pozdrawiamy Cię, Królowo Anielska, a wraz z Archaniołami oddajemy Ci najgłębszą cześć * i błogosławimy Cię jako wszechpotężną Orędowniczkę przed Bogiem we wszystkich utrapieniach naszych, * a szczególnie w chwili konania, gdy już światło ziemskie zgaśnie, a śmierć zajrzy w oczy, i będzie wołać: "Pójdź na sąd Boży i zdaj rachunek z włodarstwa twego". O Matko, błagamy Cię pokornie, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci, i ratuj Twe dzieci w dniu Sądu Sprawiedliwego Sędziego.

Z dziewiątym Chórem Anielskim - Archaniołami, wołamy:

(10 ×) O Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami!

O Królowo Anielska i najdroższa Matko nasza, nie ma takiej łaski, której byś nie mogła wyjednać u tronu Pana Zastępów. Ciebie poseł niebieski, od Tronu Najwyższego Majestatu do Ciebie posłany, nazwał łaski pełną, gdyż Duch Przenajświętszy, zstępując na Ciebie z błogosławieństwem, hojnie Cię nim obdarzył. Wysłuchaj teraz modlitwy nasze, bądź miłościwa prośbom naszym i nie zapominaj ludu Twego. Tyś jest naszą Matką, Panią i Królową. Do Ciebie uciekamy się i prosimy: przyczyniaj się za nami, jak niegdyś przyczyniłaś się za św. Franciszkiem i uproś nam łaski odpustów. Ponieważ jesteś łaski pełna, zatem prosimy Cię, pozwól nam być uczestnikami tych nieprzebranych skarbów, które posiadasz. Jeden z Archaniołów powitał Cię nadzwyczajnym i nigdy niesłyszanym pozdrowieniem, mówiąc: "Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą"; i wszystkie chóry anielskie Ciebie wielbiąc, błogosławioną, za Archaniołem Gabrielem powtarzając: "Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego". Od tych wojsk niebieskich i my ziemianie nauczyliśmy się Ciebie chwalić i wielbić; te duchy niebieskie dodają słów ustom naszym.

Bądź błogosławioną zawsze, o Panno pełna łaski, bądź nam Orędowniczką przed Bogiem, boś jest naszą Panią i Królową. Nie dopuść, aby Twoi słudzy i poddani zginąć mieli - wszakże to będzie Twoją chwałą, jeśli nam pomożesz do pokonania wszelkiego zła w tym życiu i do nabycia łask potrzebnych do zbawienia; Jeśli nas wprowadzisz do królestwa niebieskiego i przedstawisz Królowi wiecznej chwały, któremu z Aniołami pragniemy śpiewać: "Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej".


(na zakończenie)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

(pieśń uwielbieniowa)

Chwała i dziękczynienie... (lub podobna)


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Pieśni i modlitwy. Nowenna przed uroczystością NMP Anielskiej - nmpanielska.pl