Modlitwy za chorych i cierpiących

Modlitwy za chorych i cierpiących


Modlitwa o pomoc w cierpieniu

O męstwo w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą jest, byśmy cierpieli - wspieraj nas i naucz przyjmować cierpienie, znosić je i ofiarować dla większej chwały Bożej i dla dobra wszystkich. Matko Boża Bolesna, uproś nam męstwo w cierpieniu. Amen.


Modlitwa o uzdrowienie ciała

O pełne miłości noszenie krzyża

Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8,16-17).

Jezu, ulecz moje ciało. * Oto stoję przed Tobą z moimi fizycznymi cierpieniami * i niebezpieczeństwami zagrażającymi memu organizmowi. * Ulecz mnie z chorób, które wyniszczają teraz mój organizm. * Chroń mnie od wszelkiej choroby!

Jeżeli jednak Twoją wolą jest, abym nosił krzyż choroby, * to przyjmuję ją i proszę Cię o łaskę znoszenia jej z miłością.

Jezu, proszę Cię też o uzdrowienie członków mojej rodziny i moich krewnych. * Jezu, proszę Cię, jeżeli wolą Ojca jest, aby cierpieli, * daj im łaskę niesienia krzyża z miłością.

Ulecz wszystkie choroby na świecie. * Chroń świat od epidemii i nieuleczalnych chorób.

Jezu, Ty jednym słowem uleczysz wszystkie nasze choroby, * bo przyszedłeś, aby je wziąć na siebie, a nas uratować.

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś i odkupiłeś poprzez Twego Syna. * Dziękuję za uzdrowienie teraz przez Niego mojej duszy i mego ciała. * Niech błogosławieństwo pokoju, miłości, pojednania i ufności * spłynie na mnie, na moją rodzinę, na cały Kościół i na świat.

Niech Maryja, Matka nasza, * otrzyma wraz z nami z Twojej ojcowskiej dobroci to wszystko, * czego potrzebujemy dla naszej duszy i dla naszego ciała.

Amen.


Modlitwa o współudział w Odkupieniu

Pomóż mi brać udział w męce Twego Syna

Matko Najboleśniejsza, wszystkie Twe troski, cierpienia i trudy życia były niczym w porównaniu z tym, co wycierpiałaś na Kalwarii, gdy spełniła się przepowiednia Symeona o przebiciu Twego Serca mieczem boleści. A jednak w głębi swego Serca zachowałaś radość większą niż smutek i ból. Była to radość z dokonującego się zbawienia świata. Ta radość podtrzymywała Cię na duchu, gdy patrzałaś na Syna Twego wiszącego na krzyżu. Wiedziałaś, że Go nie tracisz, przeciwnie, że posiądziesz Go jeszcze więcej.

Pomóż mi brać udział w męce Twego Syna, aby wszystkie moje trudności, cierpienia i bóle miały również wartość odkupieńczą. Przez Twoje Niepokalane ręce składam je Bogu z największą miłością. Amen.


Modlitwa w cierpieniach

Dopomóż w potrzebie

Najlepsza i pełna miłosierdzia Niebios Królowo, a moja szczególniejsza Opiekunko i Matko. Przychodzę do Ciebie w ucisku, który mnie przygniata i proszę, abyś zechciała łaskawie dopomóc mi w tej potrzebie. Nie mam żadnych zasług, owszem, wiem o tym dobrze, jak liczne są moje winy, jak często grzechami swymi obrażałem Boga, odrzucając Jego miłość. Ale Ty, Matko wielkiego miłosierdzia, patrz na moją skruchę i szczerość mego serca. Postanawiam odmienić swe życie, poprawić się i być godnym dzieckiem tak dobrej Matki.

Ty zaś, o Maryjo, Królowo Polski, rzuć na mnie litościwe spojrzenie i uproś u Boga, aby usunął ode mnie ten kielich goryczy, który zatruwa mi życie, jeśli to jest zgodne z Jego wolą. Jeżeli zaś potrzeba dla mojego zbawienia, abym dalej cierpiał, wypraszaj mi siły do niesienia mego krzyża i do cierpliwego podążania w stronę nieba. Amen.


Modlitwa za chorego w rodzinie

Wejrzyj na cierpienie chorego

Maryjo, nasza Bolesna Matko, proszę Cię za bliskiego mi chorego... Wejrzyj na jego cierpienia cielesne i duchowe. Wyproś mu u Boga siły i zdrowie. Zanim to nastąpi, wspieraj go swoją macierzyńską obecnością, aby z wiarą i ufnością znosił brzemię choroby, która jednoczy go z cierpiącym Synem Twoim. Niechaj nie traci nadziei na wyzdrowienie, niech rozumie coraz lepiej wartość cierpienia, niech uświęca się w chwilowym dźwiganiu swego krzyża. Pragnę wspierać go współczuciem i cierpliwą opieką.

Proszę Cię, Maryjo, bądź dla niego Uzdrowieniem chorych, a nam wszystkim wypraszaj łaskę cierpliwej miłości i zawierzenia Bogu. Amen.


Siła w krzyżu

Bądź blisko, Maryjo

Matko Boża Bolesna, dziękuję Ci za Twoją miłość, której doświadczam w mojej chorobie. Towarzyszysz mi w moim cierpieniu tak jak byłaś obecna przy cierpiącym i umierającym Synu na Golgocie. Jesteś blisko po macierzyńsku, zawsze gotowa, by przytulić do Serca, pocieszyć, umocnić. Pamiętasz nieustannie o mnie i czuwasz, aby w każdej chwili pospieszyć z pomocą.

Ukochana Matko, dziękuję Ci, że ukazujesz mi Jezusa na krzyżu. Tylko w Nim jest moja siła. Tylko On może udzielić mi łaski wytrwania w cierpieniu, uśmierzyć ból, umocnić nadzieję i wiarę. Proszę Cię, prowadź mnie zawsze do Niego.

Panno wierna, nie wiem, jak długo będzie trwało moje cierpienie, ale jestem pewien, że dzięki Twojej pomocy wytrwam. Proszę Cię, wyproś mi łaskę wierności Chrystusowi aż do końca mojej drogi krzyżowej. Niech każdy krok po niej prowadzi mnie ku zmartwychwstaniu i chwale nieba. Wiem, że moje cierpienia, które znoszę, są niczym w porównaniu z chwałą, która mnie czeka w niebie. Proszę Cię, abym z tą nadzieją rozpoczynał i kończył każdy mój dzień, aż do ostatniej godziny życia. Bądź przy mnie, Maryjo, teraz i godzinę mojej śmierci. Amen.


Modlitwa za chorych

Bądź u wezgłowia chorych

Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata, * Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać, * Tych, którzy rozpoczęli agonię, * Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie, * Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu, * Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pieniędzy, * Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą po zostawać nieruchomi, * Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji. * Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości, * Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie, * Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu, * Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak oni i za nich. * Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata. * Amen.


Modlitwa za tych, którzy cierpią

Pomóż im zwyciężać cierpienie

Proszę Cię dzisiaj, Maryjo, za tych, którzy cierpią. * Ty znasz ich wszystkich, * bo tak, jak byłaś blisko cierpiącego Syna, * tak również trwasz przy każdym swoim dziecku, które cierpi.

Proszę Cię za tych, którzy są chorzy, samotni, porzuceni, * krzywdzeni, prześladowani, wyśmiewani.

Proszę za tych, którzy cierpią w ukryciu.

Pomóż im zwyciężać cierpienie, * jeśli tylko jest to możliwe.

Wypraszaj im też łaskę cierpliwości, * gdy trzeba jednak nieść krzyż. * Oby zawsze odnajdywali siły * w miłości Ukrzyżowanego. Amen.


Zobacz również

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa do Maryi za chorych, w: ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
  • Modlitewnik maryjny. Z Maryją w chwilach cierpienia i choroby, "Zeszyty Maryjne" 2/2014.
  • Modlitwy RMBB. Modlitwa do Maryi za chorych - bolesna.op.opoka.org.pl
  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
  • Modlitwa za cierpiących, "Zeszyty Maryjne" 2/2011.