Duchowa adopcja (za dzieci nienarodzone)

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie i jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy.

Duchowa Adopcja
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym,
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia...
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Amen.

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jeden dziesiątek Różańca Świętego,
  • moje dobrowolne postanowienia,
  • oraz poniższa codzienna modlitwa.

MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę,
aby pozostawili je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • duchowa-adopcja.com
  • duchowa-adopcja-dziecka-poczetego.html
  • duchowaadopcja.info
  • duchowa-adopcja.pl