Duchowa Adopcja

Jak narodziła się idea Duchowej Adopcji?

Czym jest?

To dzieło maryjne, którego patronką jest Matka Boża z Guadalupe.

Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję, spełnia zaszczytny akt ofiary. Chociaż dziecka nigdy nie zobaczy, nie przytuli, nie przygarnie do serca, broni jego życia. Wypowiadając słowa modlitwy, prosi Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do zagrożonego dziecka, by zrozumieli, że rodzina jest niezastąpioną wspólnotą, która spełnia swą rolę, gdy jest zbudowana na wzajemnej miłości.


Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zainicjowała Błękitna Armia Matki Bożej Fatimskiej. Informacje na temat tej inicjatywy przeniknęły do Polski za pośrednictwem artykułu Pawła Milcarka, zamieszczonego w Rycerzu Niepokalanej ze stycznia 1987 r.

W Polsce inicjatywa zakiełkowała w kościele pw. Ducha Świętego Ojców Paulinów w Warszawie przy ul. Długiej. Powstała grupa pod nazwą Straż Pokoleń. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 r.

Na początku 1994 r. powołano do życia ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji pod patronatem Przeora Jasnej Góry. 25 i 26 marca 1994 r. na Jasnej Górze odbyła się promocja Duchowej Adopcji i pierwsze przyrzeczenia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski.

Duchowa Adopcja jest ślubem, którego treścią jest modlitewne zobowiązanie, podjęte przez konkretną osobę, w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu.

Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic Różańca, a także dobrowolnie podjęte praktyki religijne, takie jak: Komunia Święta, post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych (pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym itd.).

Bardzo cennym zobowiązaniem może być także pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie życia.


W Internecie można znaleźć kilka cennych inicjatyw, promujących to dzieło: