Modlitwa za młodzież (Maryjo, Królowo Polski, przybądź nam z pomocą)

Maryjo, Królowo Polski, przybądź nam z pomocą


Maryjo, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i Królowo Polski! Jesteśmy zatroskani o wiarę młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie. Nie odmawiaj nam swojej pomocy i dzisiaj, gdy tak bardzo nam zależy na przekazaniu najlepszych wartości moralno-religijnych naszej młodzieży i dzieciom. Wszechmocy błagająca, uproś nam u Syna, aby wszyscy rodacy, mimo licznych przeciwności, niezachwianie trwali w wierze Chrystusowej.

Powtarzamy: Maryjo, Królowo Polski, przybądź nam z pomocą!

  • Wesprzyj naszych rodziców, by wiernie wypełniali obowiązek przekazywania swym dzieciom wiary w Boga przez chrześcijańskie wychowanie i naukę religii...
  • Spraw, aby rodzice mieli odwagę posyłać dzieci na katechizację, sprawdzać ich postępy w nauce religii, współpracować z kapłanami i katechetami...
  • Wyjednaj u Syna tę łaskę, aby wychowawcy, nauczyciele, współpracowali z rodzicami w moralnym wychowaniu dzieci, według zasad narodowych i chrześcijańskich...
  • Wesprzyj naszą młodzież, aby nigdy nie odstąpiła od Chrystusa i żyła zgodnie z Jego nauką...
  • Spraw, aby młodzież umiała przezwyciężać wszystkie pokusy przeciw wierze i nigdy nie uległa chęci łatwiejszego życia za cenę utraty wiary....
  • Napełnij nasze dzieci pragnieniem pełnienia Bożych przykazań, aby ich życie było pełne poszanowania zasad Ewangelii, szacunku dla człowieka i braterskiej miłości, ducha wzajemnej służby, jakiej nas nauczył sam Jezus Chrystus.
  • Spraw, Maryjo, aby nasza młodzież umiała mężnie przyznawać się do wiary, odważnie stawać w obronie Chrystusa i Jego Kościoła oraz bronić Twojej czci.

Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.
  • Modlitwa do Matki Bożej o wiarę młodego pokolenia - parafiagrajewo.pl