Upodobanie Ojca Niebieskiego

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Rozbudowana litania, opisująca Serce Najśw. Maryi Panny w tajemnicy życia Jej Syna, Jezusa Chrystusa.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...

powtarzamy: ucz nas miłości

Serce Maryi, upodobanie Ojca Niebieskiego, który tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego przez Ciebie dał, ucz nas miłości
Serce Maryi, pod którym poczęło się i dojrzewało życie Syna Bożego, naszego Odkupiciela...
Serce Maryi, przed poczęciem umiłowane przez Syna Bożego i uznane za godne Serca Matki Zbawiciela...
Serce Maryi, opromienione miłością oblubieńczą Ducha Świętego...
Serce Maryi, pełne najszlachetniejszych uczuć dla Boga...
Serce Maryi, które z wielkiej miłości Bogu zawierzyło całkowicie swoje życie...
Serce Maryi, które wszystkie swe bogactwa duchowe wraz z ciałem i krwią przekazało Synowi Bożemu...
Serce Maryi, bijące przez cale życie rytmem życia Syna Bożego...
Serce Maryi, najszczęśliwsze z serc matczynych w dobie narodzenia oczekiwanego Syna Bożego Jezusa Chrystusa...
Serce Maryi, które gestem ofiarowania Jezusa w świątyni rozstrzyga rozterkę między własnym "ja" i Bożym "Ty"...
Serce Maryi, niepocieszone po zagubieniu Syna swego w drodze do świątyni jerozolimskiej...
Serce Maryi, dzielne w poszukiwaniu Jezusa, Syna Bożego, aż do radosnego Jego znalezienia...
Serce Maryi, wielkodusznie dostrzegające powołanie Syna, który powinien być w tym, co należy do Jego Ojca...
Serce Maryi, z oddaniem przyjmujące Syna, który wrócił do Nazaretu i był im poddany...
Serce Maryi, z wdzięcznością chowające wszystkie te wspomnienia w sobie...
Serce Maryi, pełne tęsknoty za Jezusem, który wyruszył na swe apostolskie ścieżki...
Serce Maryi, zaniepokojone podczas uczty weselnej w Kanie tajemnicą "Jezusowej godziny", która jeszcze nie nadeszła...
Serce Maryi, przerażone zapowiedzią śmierci swego Syna, która miała rychło nadejść dla ludzkiego Odkupienia...
Serce Maryi, zatroskane o Nowe Przymierze Syna z Ludem Bożym, zawarte we Krwi Jego...
Serce Maryi, cierpiące z powodu prześladowań Jezusa...
Serce Maryi, zranione w czasie Męki i Drogi Krzyżowej Jezusa...
Serce Maryi, heroicznie godzące się na konanie Jezusa, niewinnie skazanego na śmierć krzyżową...
Serce Maryi, bolejące przy zdjęciu z Krzyża Jezusowego Ciała...
Serce Maryi, dyskretnie obecne w zwycięstwie nad śmiercią Jezusa Chrystusa...
Serce Maryi, uwielbione przez Wniebowstąpienie Syna...
Serce Maryi, uświęcone i przygotowane do pomocy w uświęcaniu innych ludzi przez Zesłanie Ducha Świętego...
Serce Maryi, wierne poleceniu Boskiego Syna, aby Jego uczniów i wyznawców uznawało za swoje dzieci...
Serce Maryi, otwarte na wszelkie potrzeby tych, którzy uznają Jej Syna za Mistrza i Odkupiciela, a Ją za Matkę...
Serce Maryi, pełne życzliwości i troskliwości dla biednych, chorych, opuszczonych, poniżonych, bezdomnych, bezsilnych i bezradnych...
Serce Maryi, pocieszające nas we wszelkim utrapieniu naszym...
Serce Maryi, gotowe do wspierania nas w drodze powrotnej do Boga bogatego w miłosierdzie i w przebaczenie...
Serce Maryi, cierpliwe w podnoszeniu ludzi, którzy zdają się być ostatecznie życiowo przegranymi...
Serce Maryi, hojnie wspomagające nasze modlitwy do Boga, jeśli je przez Twoje wstawiennictwo przedkładamy...
Serce Maryi, chętnie wysłuchujące naszych pieśni i okazujące szczodrobliwość w obdarzaniu nas łaskami wysłużonymi przez Syna...
Serce Maryi, serdecznie witające w progu swego domu pielgrzymów wędrujących do Twych sanktuariów...
Serce Maryi, zawsze gotowe do posługi miłości i miłosierdzia wobec każdego człowieka...
Serce Maryi, wzorze serca kobiecego, matczynego i tak bardzo ludzkiego...
Serce Maryi, miaro pięknej i delikatnej miłości do Boga i do ludzi...
Serce Maryi, znaku możliwości ludzkiego miłowania...
Serce Maryi, symbolu całkowitego oddania się w służbie Bogu i ludziom...
Serce Maryi, z którym pragnę zjednoczyć swoje serce...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

(poniższe wezwania dodane przez MARYJNI.PL)

K. Niepokalane i pokorne Serca Maryi.
W. Uczyń nasze serca według Serca Syna Twego.

Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynia Twojej Chwały przez miłość, której od niej się uczymy nieustannie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Ta litanię znajdziesz także m.in. na stronach:

  • Litania do Niepokalanego Serca NMP VI - katolik.d500.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Litania do Niepokalanego Serca NMP VI - mszeswiete.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi (V) - krolowapolski.brzegdolny.pl