Serce Maryi, niepokalanie poczęte

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Litania, ukazująca Niepokalane Serce Maryi jako wzór wiary, nadziei i miłości dla wierzących.

Poniżej zaznaczono różnice występujące w Internecie w tej wersji litanii.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Serce Maryi, niepokalanie poczęte...
Serce Maryi, w służbie Bożej gorliwe...
Serce Maryi, w chwili poczęcia Boskiego Syna w pokorze głębokiej bijące...
Serce Maryi, przy nawiedzeniu św. Elżbiety radości pełne...
Serce Maryi, w stajence betlejemskiej wiarą i czcią ożywione...
Serce Maryi, w czasie ucieczki do Egiptu strwożone...
Serce Maryi, o Jej Boskie Dzieciątko zatroskane...
Serce Maryi, z żałością Syna w tłumie pielgrzymów poszukujące...
Serce Maryi, za Jezusem, na pustyni przebywającym, tęskniące...
Serce Maryi, w Kanie za ludźmi po raz pierwszy proszące...
Serce Maryi, w duchu, za Chrystusem nauczającym, idące...
Serce Maryi, przez pojmanie Boskiego Syna boleśnie zranione...
Serce Maryi, nad umęczeniem i poniewierką Jezusa płaczące...
Serce Maryi, w drodze krzyżowej mieczem bólu przeszyte...
Serce Maryi, mężne w bólu u stóp Syna konającego...
Serce Maryi, ciche w boleści u Grobu świętego...
Serce Maryi, z radością Chrystusa Zmartwychwstałego witające...
Serce Maryi, po Zmartwychwstaniu Jezusa triumfujące...
Serce Maryi, gorącą miłością dla Kościoła Chrystusowego na ziemi bijące...
Serce Maryi, z Apostołami nad odrodzeniem dusz naszych w Kościele pracujące...
Serce Maryi, z Jej błogosławionym ciałem do nieba wzięte...
Serce Maryi, dla grzeszników łaskawe...
Serce Maryi, nas grzesznych miłujące...
Serce Maryi, pomocy proszącym nie odmawiające...
Serce Maryi, dla wszystkich dobroci pełne...
Serce Maryi, nad niedolą ludzką bolejące...
Serce Maryi, przed Chrystusem za winy nasze orędujące...

Abyśmy w Sercu Twoim pomocy szukali, prosimy Cię, Maryjo!
Abyśmy Twemu Sercu szczerze ufali...
Abyśmy Twego Serca grzechem i niewdzięcznością nie obrażali...
Abyśmy miłującemu Sercu Twemu miłością odpłacali...
Abyśmy w Twoim Sercu nadzieję pokładali...
Abyśmy w godzinę śmierci Twemu Sercu siebie polecili...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Niepokalane Serce Maryi.
W. Módl się za nami.

(Modlitwa, dodawana do litanii) Niepokalane Serce Maryi, któreś taką pełnią miłości matczynej kochało swego Boskiego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie odwracaj od nas łaski Twej matczynej miłości. Niech Serce i miłość Twoja, Matko najdroższa, będą oparciem, nadzieją i mocą naszą w walce ze złem, które ogarnia biedne, słabe dusze nasze, i zalały świat cały. Uproś nam u Syna swego, który Twej prośby zawsze wysłucha, pokój upragniony, siłę do wytrwania w dobrym i zasłużenie na żywot wieczny w niebie. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Litanię znajdziesz także m.in. na stronach:

  • Forum: Do Niepokalanego Serca NMP. Litania do Niepokalanego Serca NMP III - katolik.d500.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Litania do Niepokalanego Serca NMP III - mszeswiete.pl