Serce Maryi, bez grzechu poczęte

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Litania ukazuje znaczenie Serca Najśw. Maryi Panny w Bożych planach i w życiu wierzących.

Poniżej zaznaczono różnice występujące w Internecie w tej wersji litanii.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Serce Maryi, bez grzechu poczęte, módl się za nami
Serce Maryi, łaski pełne...
Serce Maryi, godny Trójcy Przenajświętszej Kościele...
Serce Maryi, Słowa wcielonego przybytku...
Serce Maryi, według Słowa Bożego utworzone...
Serce Maryi, tronie chwały Bożej...
Serce Maryi, doskonała ofiaro Bożej miłości...
Serce Maryi, z Chrystusem ukrzyżowane...
Serce Maryi, Stolicy miłosierdzia...
Serce Maryi, Pociechy strapionych...
Serce Maryi, Ucieczki grzesznych...
Serce Maryi, Opiekunki sprawiedliwych...
Serce Maryi, Orędowniczki Kościoła...
Serce Maryi, Matki wszystkich wiernych...
Serce Maryi, najpewniejszej po Jezusie, Nadziei konających...
Serce Maryi, Serce Królowej Aniołów i wszystkich świętych...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo Niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokory.
W. Spraw, by serca nasze stały się podobnymi do Serca Jezusa.

Albo:
K. Święte i miłościwe Serce Maryi Matki Bożej módl się za nami.
W. Aby się serca nasze zapaliły miłością Bożą, jaką Ty gorejesz.

Módlmy się. Boże, któryś najmilsze Serce Maryi pomiędzy sercami wszystkich stworzeń najczystsze zachował i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej rozpalił oraz pełne miłosierdzia dla nas grzeszników uczynił, * użycz nam tej łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, któryś Najświętsze Serce Błogosławionej Maryi Panny duchownymi darami łaski najhojniej ubogacił, † a na podobieństwo Serca Syna Jej, Jezusa Chrystusa, miłością i miłosierdziem dla grzeszników i nieszczęśliwych napełnił, * daj to, prosimy, za przyczyną Błogosławionej Maryi, żeby wszyscy, którzy czczą Jej Serce czułe i litościwe, * wiernym cnót naśladowaniem Chrystusa Pana na sobie wyrazić mogli. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Lub (modlitwa do Maryi):
O najmilsze Serce Maryi, * któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz pełne miłosierdzia dla nas grzeszników, * wyjednaj nam u Serca Syna swego wszystkie łaski, o które Cię prosimy. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Litania zaczerpnięta z książki ks. A. Derouville, O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, Kraków 1983.

Litanię znajdziesz na stronach:

  • Forum: Do Niepokalanego Serca NMP. Litania do Niepokalanego Serca Maryi I - katolik.d500.pl
  • Litania do Serca Najświętszej Matyi Panny - ordo.pallotyni.pl