7 maja - Wszechpośredniczki Łask (2)

Maryja Dziewica jako Niepokalanie Poczęta i wybrana na Matkę Zbawiciela, w sposób wyjątkowy otrzymała przywilej rozporządzania łaskami Jej Syna, dlatego jest pośredniczką łask wszelkich. Tę prawdę ukazują wezwania litanijne.

Poniżej zaznaczono zmiany zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Litania do Najśw. Maryi Panny
Pośredniczki wszelkich łask

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami!
Maryjo, Pośredniczko łask, nad niebiosa wywyższona...
Maryjo, Pośredniczko łask, godna wszelkiej chwały...
Maryjo, Pośredniczko łask, któraś w świątyni posługiwała...
Maryjo, Pośredniczko łask, Przybytku Pański...
Maryjo, Pośredniczko łask, Świątynio Ducha Świętego...
Maryjo, Pośredniczko łask, któraś poczęła w żywocie Syna Bożego...
Maryjo, Pośredniczko łask, któraś porodziła Tego, który Cię stworzył...
Maryjo, Pośredniczko łask, z której wyszło Słońce Sprawiedliwości...
Maryjo, Pośredniczko łask, któraś mlekiem własnym karmiła Stwórcę swego...
Maryjo, Pośredniczko łask, której przed tym nie było podobnej, ani po tym nie będzie...
Maryjo, Pośredniczko łask, by Jezus odpuścił nam grzechy nasze...
Maryjo, Pośredniczko łask, niech przez Cię Jezus Chrystus przyjmie prośby nasze...
Maryjo, Pośredniczko łask, ratuj nędznych, wspomóż bojaźliwych...
Maryjo, Pośredniczko łask, pocieszycielko płaczących...
Maryjo, Pośredniczko łask, przyczyń się za duchowieństwem...
Maryjo, Pośredniczko łask, orędowniczko niewiast...
Maryjo, Pośredniczko łask, godna najwyższej czci...
Maryjo, Pośredniczko łask, zwyciężająca nieprzyjaciół swoich...
Maryjo, Pośredniczko łask, któraś sama zniszczyła wszystkie herezje na całym świecie...
Maryjo, Pośredniczko łask, Dziewico najchwalebniejsza...
Maryjo, Pośredniczko łask, Królowo świata...
Maryjo, Pośredniczko łask, Święta Boża Rodzicielko...
Maryjo, Pośredniczko łask, nigdy nienaruszona Panno...
Maryjo, Pośredniczko łask, z łaskawych najłaskawsza...
Maryjo, Pośredniczko łask, ze świętych najświętsza...
Maryjo, Pośredniczko łask, której dusza wielbi Pana...
Maryjo, Pośredniczko łask, której duch rozradował się w Bogu...
Maryjo, Pośredniczko łask, którą błogosławioną zwą wszystkie narody...
Maryjo, Pośredniczko łask, której Pan uczynił wielkie rzeczy...


Maryjo, Pośredniczko łask, zdejm z więzów okowy!
Maryjo, Pośredniczko łask, daj ślepym wzrok zdrowy!
Maryjo, Pośredniczko łask, broń nas od złego!
Maryjo, Pośredniczko łask, pomóż do dobrego!
Maryjo, Pośredniczko łask, uwolnij nas od złości!
Maryjo, Pośredniczko łask, daj nam żyć pobożnie!
Maryjo, Pośredniczko łask, daj świat przebyć ostrożnie!
Maryjo, Pośredniczko łask, broń nas od czarta srogiego!
Maryjo, Pośredniczko łask, przyjmij nas w dzień zejścia naszego!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Niepokalana Wszechpośredniczko łask.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy, wspominając Maryję, Pośredniczkę naszą, za Jej przyczyną powstali z naszych nieprawości i doszli do Źródła łaski, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL