31 maja - Nawiedzenie NMP (która sprawiłaś radość)

Litania na Nawiedzenie Najśw. Maryi Panny
Pokorna Służebnico Boga

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.
O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świętej Elżbiety...
O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki...
O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety...
O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety...
O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami: Błogosławiony owoc żywota Twojego...
O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego...
O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości...
O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą...
O Maryjo, która wyrzekłaś: Wielbi dusza moja Pana...
O Maryjo, której duch rozradował się w Panu...

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.
O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu...
O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego...
O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały...
O Maryjo, od ducha pychy...
O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie...
O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry...
O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza...
O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalający Boga...
O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie...

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła...
Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła...
Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła...
Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła...
Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania na Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny - youtube.com/@bodziomic


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania na Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny - adonai.pl
  • Litania na Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny - gloria.tv / pat74
  • Litanie. Litanie do Matki Bożej. Litania na Nawiedzenie Najśw. Maryi Panny - parafia-sulbiny.pl