Horbów (Niebieska Lekarka i Pocieszycielka Strapionych)

Litania do Matki Bożej Horbowskiej
Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki Strapionych

Modlitwa litanijna do Matki Bożej Horbowskiej, czczonej w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Horbowie.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, bądź pozdrowiona!
Córko Boga Ojca...
Matko Syna Bożego...
Oblubienico Ducha Świętego...
Pani Horbowska, wspaniały darze Boga...
Pani Horbowska, jasny promieniu naszej ziemi...
Pani Horbowska, wierna mistrzyni dziejów...
Pani Horbowska, pewna orędowniczko u Boga...
Pani Horbowska, jednocząca nas przy Synu...
Pani Horbowska, cierpliwie lud swój miłująca...
Pani Horbowska, łagodna i bardzo łaskawa...

Matko nasza najlepsza, módl się za nami!
Matko nasza, Lekarko niebieska...
Matko nasza, Nadziejo chorych i strapionych...
Matko nasza, Pociecho smutnych i zawiedzionych...
Matko nasza, Opoko niewinnych i skrzywdzonych...
Matko nasza, Ostojo pokornych i cichych...
Matko nasza, Zwiastunko Bożego pokoju...
Matko nasza, Mistrzyni budujących jedność...
Matko nasza, Porcie ginących grzeszników...
Matko nasza, Męstwo cierpiących i prześladowanych...
Matko nasza, Nauczycielko miłości Kościoła...
Matko nasza, Patronko rodzin broniących krzyża...

Abyśmy wiernie Synowi Twojemu służyli, uproś nam, Horbowska Pani!
Abyśmy pilnie naśladowali Jezusa w pełnieniu woli Ojca...
Abyśmy wytrwale objawiali miłość Boga wszystkim ludziom...
Abyśmy świadomie nie zasmucali Ducha Bożego...
Abyśmy mężnie trwali w wyznawaniu wiary świętej...
Abyśmy zawsze byli otwarci na miłość Boga...
Abyśmy ciągle wzrastali w miłości braterskiej...
Abyśmy troskliwie szukali zgody w naszych rodzinach...
Abyśmy szczerze troszczyli się o wieczne zbawienie...
Abyśmy gorliwie korzystali z sakramentów świętych...
Abyśmy odważnie bronili innych przed zgorszeniem...

Tym, którzy oddalili się od Boga, okaż miłosierdzie swoje!
Tym, którzy odrzucili Boże przykazania...
Tym, którzy wzgardzili miłością Boga...
Tym, którzy służą kłamstwu...
Tym, którzy narażają wiarę świętą...
Tym, którzy nie chcą przebaczyć bliźnim...
Tym, którzy nie byli dawno u spowiedzi świętej...
Tym, którzy wprowadzają innych na drogi grzechu...
Tym, którzy skłócają całe rodziny...
Tym, którzy nie myślą o sądzie Bożym...
Tym, którzy zamazują Boży obraz w sobie...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Pani Horbowska.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, † Ty przez wstawiennictwo naszej Matki Najmilszej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki strapionych, * okazujesz nam swoją dobroć i miłość. Pokornie Cię prosimy, * abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się zdrowiem duszy i ciała, * a przyjmując Jezusa Chrystusa - Lekarstwo dane od Ojca, * mogli trwać w jedności z braćmi na ziemi, * a kiedyś w niebie przeżywali komunię wieczną, * gdzie Chrystus będzie wszystkim we wszystkich. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Modlitwy do Matki Bożej Horbowskiej. Litania do Matki Bożej Horbowskiej, Niebieskiej Lekarki i Pocieszycielki Strapionych - 62.129.228.208/horbow