Litania Maryjna pijarów

Słuchająca Jej oddanych

Litania ułożona przez o. Adolfo García-Durán SChP w oparciu o dokumenty zakonu pijarów oraz teksty św. Józefa Kalasantego, m.in. z modlitwy "Koronka z 12 Gwiazd" ("Corona de las 12 Estrellas").


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze Niebieski, który wybrałeś Maryję na swoją Córkę, zmiłuj się nad nami
Synu Boży, który wybrałeś Maryję na swoją Matkę...
Duchu Święty, który wybrałeś Maryję na swoją Oblubienicę...
Trójco Przenajświętsza, która ukazałaś Dziewicę Maryję, obleczoną w słońce, z księżycem pod Jej stopami i z koroną z dwunastu gwiazd na Jej głowie...

Święta Maryjo, módl się za nami
Matko Boga...
Maryjo, przeznaczona przez Boga Ojca na Matkę Bożego Syna...
Maryjo, zachowana od wszelkiej zmazy w swoim poczęciu...
Maryjo, przyozdobiona wszelkimi cnotami w swoim narodzeniu...
Maryjo, która otrzymałaś za męża i oblubieńca najczystszego świętego Józefa...
Maryjo, w której dziewicze łono wcielił się Syn Boży i mieszkał dziewięć miesięcy...
Maryjo, która urodziłaś Syna Bożego i karmiłaś Go swą piersią...
Maryjo, która wychowywałaś Syna Bożego...
Maryjo, której Jezus objawił tajemnicę odkupienia świata...
Maryjo, której Duch Święty jako pierwszej objawił swe Imię...
Maryjo, która jesteś jednocześnie Dziewicą i Matką...
Maryjo, żywa świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Maryjo, wywyższona w niebie ponad wszystkie stworzenia...
Maryjo, Służebnico Pańska, najdoskonalszy wzorze wierności...
Maryjo, uboga i pokorna...
Maryjo, łaskawie słuchająca modlitwy, wypływające z serc Tobie oddanych...
Maryjo, która nigdy nie gardzisz naszymi błaganiami...
Maryjo, przez którą święty Józef Kalasanty otrzymał wszelkie łaski od Boga...
Maryjo, Matko Miłosierdzia i Panno łaskawa...
Maryjo, do której z ufnością zwracał się święty Józef Kalasanty we wszelkich potrzebach...
Maryjo, której święty Józef Kalasanty został ofiarowany na sługę...
Maryjo, której imię jest tytułem i herbem Szkół Pobożnych...
Maryjo, "Piękna Matko" świętego Pompiliusza...
Maryjo, miłowana i czczona przez "ubogich od Matki Bożej"...
Maryjo, pod której obronę zawsze uciekamy się my, pijarzy...
Maryjo, Matko Kościoła i Szkół Pobożnych...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Maryjo, nasza Matko, przychodzimy do Ciebie, podobnie jak czynił to święty Józef Kalasanty. Z ufnością powierzamy się Twojej opiece, prowadź nas do Chrystusa, i pomóż nam ufnie otwierać nasze serca dla Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. i tł. z j. hiszp. MARYJNI.PL


Źródła

  • Letanías Escolapias - secviccentoracion.blogspot.com
  • Litania Maryjna Pijara o. Adolfo Garcia Duran Sch. P. - modlitewnik.pl
  • Litania Maryjna Pijara.doc - mbostrobramska.pl