12 września - Imienia Maryi (od wieków wybranego)

Litania do Imienia Maryi
od wieków przez Boga wybranego

 

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane...
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury...
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego...
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność...
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości...
Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą...
Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie...
Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie...
Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków...
Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych...
Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali...
Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił...
Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał...
Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety...
Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał...
Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli...
Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci...
Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne...
Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia...
Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących...
Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym...
Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby...

Dla Imienia Maryi, przepuść nam, Panie!
Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas, Panie!
Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami, Panie!
Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas, Panie!
Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek...
Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk...
Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności...
Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń...
Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego...
Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej...
Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas, Panie!
Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej...
Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej...
Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności...
Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności...
Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota...
Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu...

K. Módl się za nami, Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa.
W. Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL