12 września - Imienia Maryi (Jasna Gwiazda Morza)

Litania do Imienia Maryi

Jasna Gwiazda Morza

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, jasna Gwiazdo morska, módl się za nami!
Święta Maryjo, Światłości wszystkich, którzy Cię wzywają...
Święta Maryjo, świetna Gwiazdo zaranna...
Święta Maryjo, Panno nad pannami...
Święta Maryjo, Mieszkanie Najwyższego...
Święta Maryjo, Matko żyjących...
Święta Maryjo, Królowo Aniołów...

Od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, wybaw nas wstawieniem się Twoim!
Od wszelkiego złego...
Od wszelkiej winy i kary za grzechy...
Od ducha nieczystego...
Od złego pożądania...
W dzień sądu...

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Przez potęgę Twojego uzdrawiającego Imienia...
Przez Twoje Imię, pełne słodyczy i błogosławieństwa...
Abyś nam rozum oświecić raczyła...
Abyś do otrzymania prawdziwej czystości duszy i ciała dopomóc nam raczyła...
Abyś dla nas szczęśliwą śmierć, a duszom wiernych zmarłych wieczny odpoczynek wyjednać raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Oprac. MARYJNI.PL