Przedmiot miłości Ojca

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Prosta litania, przybliżająca jak bardzo Serce Najśw. Maryi Panny zostało obdarzone Bożymi łaskami.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Serce Maryi, módl się za nami
Serce Maryi, przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego...
Serce Maryi, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczone...
Serce Maryi, narzędzie Ducha Świętego...
Serce Maryi, godna świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Serce Maryi, przybytku Słowa Wcielonego...
Serce Maryi, zachowane od grzechu pierworodnego...
Serce Maryi, błogosławione między sercami...
Serce Maryi, jaśniejący Tronie chwały...
Serce Maryi, przepaści pokory...
Serce Maryi, doskonała ofiaro Bożej miłości...
Serce Maryi, z Jezusem do krzyża przybite...
Serce Maryi, niewyczerpany łask skarbie...
Serce Maryi, pociecho strapionych...
Serce Maryi, bezpieczna ucieczko grzeszników...
Serce Maryi, nadziejo konających...
Serce Maryi, stolico miłosierdzia...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

(można dodać) Jezu Chryste, usłysz nas.
Jezu Chryste, wysłuchaj nas.

K. Maryjo Niepokalana, słodka i Serca pokornego.
W. Uczyń serce moje podobnym do Serca Pana Jezusa.

Módlmy się. Boże dobroci, † któryś dla zbawienia grzeszników i dla wspomożenia wiernych chciał, * aby Serce Maryi Panny przez swoją miłość i swe miłosierdzie do Boskiego Serca Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, podobnym było, * spraw, abyśmy Najsłodszemu Jej Sercu cześć oddając, * przez Jej zasługi i za Jej wstawieniem się, zasłużyli mieć serca według Serca Jezusowego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Litanię znajdziesz także m.in. na stronach:

  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi - radoslaw.home.pl
  • Forum: Do Niepokalanego Serca NMP. Litania do Niepokalanego Serca Maryi II) - katolik.d500.pl