Orędowniczko Różańca świętego

Litania (do prywatnego odmawiania), zmieniona i przystosowana przez MARYJNI.PL

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, módl się za nami
Święta Maryjo, Zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci swego Syna pokazujące...
Święta Maryjo, jak Księżyc w pełni, człowiekowi cnotami przyświecająca...
Święta Maryjo, przy okrutnej Męce Zbawicielowi Sercem przeszytym mieczem boleści towarzysząca...
Święta Maryjo, przy Zmartwychwstaniu Pańskim jakby w Słońce obleczona...
Święta Maryjo, nieprzyjaciół Kościoła świętego dla zbawienia zdobywająca...
Święta Maryjo, Tęczo Przymierza, barwy tajemnic Bożych w Różańcu odsłaniająca...
Święta Maryjo, Harfo Dawidowa, strunami dziewiczej czystości Złego odpędzająca...
Święta Maryjo, Drzewo rozkoszne, błogosławiony Owoc żywota wydające...
Święta Maryjo, Ołtarzu Świętego Świętych, na dwudziestu tajemnicach Różańca wystawiony...
Święta Maryjo, w Pozdrowieniach Anielskich jak zegar króla Achaza o dziesięć stopni się cofający...
Święta Maryjo, Arko Noego, grzeszników od potopu zguby wiecznej ratująca...
Święta Maryjo, Gołąbko przeczysta, na dwudziestu tajemnicach nad wodami potopu nadzieję unosząca...
Święta Maryjo, Ogrodzie rajski, liliami i różami tajemnic Syna Twego kwitnący...
Święta Maryjo, mocą Różańca świętego dusze ludzkie z czyśćca wyciągająca...
Święta Maryjo, Różańcem jak tarczą czcicieli swoich od złych przygód i sideł szatańskich zasłaniająca...
Święta Maryjo, z ciałem i duszą do nieba wzięta...
Święta Maryjo, na Królową nieba i ziemi ukoronowana...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, † spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, * według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Tekst litanii znajdziesz także na poniższych stronach:

  • rozaniec.maryjni.pl
  • apostol.pl
  • adonai.pl
  • pabianice.misjonarze.pl
  • parafia-sulbiny.pl/litanie