Żyjących Matko

Litania o trochę nietypowym układzie, której wezwania wychwalają Maryję Dziewicę w Jej tajemnicach niepokalanego poczęcia, a kończą się prośbami, kierowanymi do Niepokalanej. Poniżej zaznaczono poprawki wprowadzone przez zespół MARYJNI.PL.


Litania o Niepokalanym Poczęciu
Najśw. Maryi Panny

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta i Niepokalana Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad Pannami...
Panno Niepokalana, żyjących Matko...
Panno Niepokalana, mądrości Stolico...
Panno Niepokalana, bez zmazy Zwierciadło...
Panno Niepokalana, bez ciernia Lilio...
Panno Niepokalana, zamknięty Ogrodzie...
Panno Niepokalana, Gwiazdo Zaranna...
Panno Niepokalana, piękna jak w pełni księżyc...
Panno Niepokalana, jaśniejąca jak słońce...
Panno Niepokalana, przez aniołów uczczona...
Panno Niepokalana, przez Patriarchów i Proroków zapowiedziana...
Panno Niepokalana, nad anioły wywyższona...
Panno Niepokalana, niebios Królowo...
Panno Niepokalana, chrześcijan Nadziejo...
Panno Niepokalana, jedyna nasza Pociecho...
Panno Niepokalana, przeznaczonych Ozdobo...
Panno Niepokalana, z niewiast najpiękniejsza...

Przed wszelkim niebezpieczeństwem uchroń nas, Niepokalana Panno!

Przez Niepokalane Poczęcie Twoje, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Niepokalana Panno!
Racz Kościołowi świętemu i całemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność wyjednać...
Racz braci i siostry, modlących się do Ciebie, błogosławić...
Racz wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek uprosić...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

K. Z wielkim weselem Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny nabożnie rozpamiętywajmy.
W. Aby się za nami modliła do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się. Boże, któryś poczętą bez zmazy Najświętszą Maryję Pannę Apostołowi Twemu Janowi w koronie z dwunastu gwiazd jaśniejącą objawił, * racz dać wiernym Twoim, którzy na ziemi czczą godność Matki Zbawiciela, * aby za Jej przyczyną, koroną wiekuistej światłości w niebie ukoronowani zostali. Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej Jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło: Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP - parafiasanka.pl