Cała piękna i bez zmazy

Litania, najczęściej występująca na polskich stronach internetowych, ukazuje przywilej niepokalanego poczęcia Najśw. Maryi Pannie jako wyjątkowy dar Boga dla Dziewicy Maryi, jak rownież dla ludzkości i całego stworzenia. Wezwania pomagają nam kontemplować tajemnice życia i przeznaczenia Matki Bożej. Poniżej zaznaczono poprawki zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Litania do Niepokalanej

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami!
Bez grzechu pierworodnego poczęta...
Cała piękna i bez zmazy...
Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy...
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego...
Wybrana na Matkę Syna Bożego...
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego...
Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Jutrzenko jaśniejąca światłem sprawiedliwości...
Obiecana w raju Nowa Ewo, depcząca głowę węża piekielnego...
Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego...
Najdoskonalsza ze wszystkich stworzeń...
Lilio czystością jaśniejąca pośród cierni...
Dziewico od zarania Bogu poślubiona...
Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony...
Całopalna ofiaro Bożej Miłości...
Żywy Przybytku Słowa Wcielonego...
Dziewicza Matko Jezusa...
Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego...
Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Przymierza...
Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków...
Błogosławiona między niewiastami...
Królowo nieba i ziemi...
Pogromczyni duchów piekielnych...
Ucieczko grzeszników...
Mocna Podporo ludzi słabych...
Skarbnico łask dla dążących do świętości...
Niedościgniony Wzorze wybrańców do chwały wiecznej...
Najwierniejsze Zwierciadło Serca Jezusowego...
Pośredniczko Bożych łask dla dusz Tobie powierzonych...
Pocieszycielko strapionych i Nadziejo umierających...
Opiekunko wzywających Ciebie...
Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci...
Współuczestniczko męki ukrzyżowanego Zbawiciela...
Bramo niebios, szeroko otwarta dla Twych czcicieli...
Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót...
Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie * i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Tę wersję litanii znajdziesz:

 • 2 Niedziela Adwentu - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8.12.2019 - brody.bernardyni.pl
 • Hanusiak B., Rodzinna księga modlitw (ebook), Dom Wydawniczy Rafael, 2014 - legimi.pl
 • Litania do Niepokalanej - marianki4you.opw.pl
 • Litania ku czci Niepokalanej. Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP - niepokalana.rybnik.pl [2018]
 • Litania o Niepokalanym Poczęciu - imiona.net.pl [2019-12-07]
 • Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - litanielita.blogspot.com [2017-12-07]
 • Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - sanktuarium-cieszecin.pl [2020-12-07]
 • Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP - parafia.dziecmorowice.pl [2020-12-07]
 • Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP - stacja7.pl [2017-12-07]
 • Modlitewnik. Modlitwy do Matki Bożej. Litania do Niepokalanej - spm.org.pl/pray
 • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. 8 grudnia - biblia-swieci.pl [2000-2021]
 • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. 40 Litania do Niepokalanej - blogmedia24.pl [2014-12-08]
 • Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Modlitewnik, Wydawnictwo M, Kraków 2008, s. 202-205
 • Słowo Boże - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - parafiabatorz.pl [2019-12-07]
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - grodek.mniszki.dominikanie.pl [2019-12-07]