Lourdes (Matka nad matkami)

Litania do Matki Bożej z Lourdes
Matka nad matkami

(do prywatnego odmawiania)

Litania inspirowana objawieniami Najśw. Maryi Panny w Lourdes. Tłum. z j. ang. zespół MARYJNI.PL


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Matka nad matkami, Najświętsza Panno z Lourdes, módl się za nami!
Matko, która tyle wycierpiałaś...
Matko ubogich i bezdomnych...
Matko, która nosiłaś po bezdrożach owoc Twojego żywota..
Matko, która położyłaś swego Boskiego Syna w żłobie w grocie betlejemskiej...
Matko, która nazwałaś się "Niepokalanym Poczęciem"...
Matko, która ukazałaś się skromnej wiejskiej dziewczynie, aby nauczyć nas człowieczeństwa...
Matko, która jesteś odziana w białą szatę, aby nam przypominać o czystości...
Matko, która jesteś przepasana niebieskim pasem, aby nam przypominać o niebie...
Matko, stąpająca po różanym krzewie, aby nam przypomnieć o cierpieniach, które musimy przyjąć, aby zasłużyć na Niebo...
Matko, która podarowałaś nam Różaniec, aby nauczyć nas modlitwy...
Matko, której złożone ręce i oczy wzniesione ku Niebu zachęcają nas do pokuty...
Matko, która jesteś Gwiazdą Nadziei...
Matko, która kierujesz nasze prośby do Serca Jezusowego...
Matko, która umacniasz duchowieństwo...
Matko, która wypraszasz zdrowie chorym...
Matko, która jesteś podporą słabych...
Wspomożycielko cierpiących...

Matko Boża z Lourdes, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Najświętsza Panno z Lourdes, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Najświętsza Panno z Lourdes, w cudy wielmożna, † ochraniaj swoją przemożną ręką naszego Ojca Świętego. Napełniaj nas duchem wiary, nadziei i miłości. Wierzymy w prawdziwość Twoich objawień i w Twoją niezwyciężoną moc, w którą zostałaś uzbrojona przez Twojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • The Litany of Our Lady of Lourdes 1 - catholictradition.org
  • The Litany of Our Lady of Lourdes - catholicnewsagency.com
  • The Litany of Our Lady of Lourdes 1 - latinmassvictoria.com