Lourdes (Krynica miłości)

Litania do Matki Bożej z Lourdes
Krynica miłości

(do prywatnego odmawiania)

Litania inspirowana objawieniami Najśw. Maryi Panny w Lourdes. Tłum. z j. ang. zespół MARYJNI.PL


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Najświętsza Panno z Lourdes, Wspomożycielko chrześcijan...
Najświętsza Panno z Lourdes, Krynico miłości...
Najświętsza Panno z Lourdes, Matko ubogich...
Najświętsza Panno z Lourdes, Matko niepełnosprawnych...
Najświętsza Panno z Lourdes, Matko sierot...
Najświętsza Panno z Lourdes, Matko wszystkich dzieci...
Najświętsza Panno z Lourdes, Matko wszystkich narodów...
Najświętsza Panno z Lourdes, Matko Kościoła...
Najświętsza Panno z Lourdes, Przyjaciółko samotnych...
Najświętsza Panno z Lourdes, Pocieszycielko płaczących...
Najświętsza Panno z Lourdes, Schronienie bezdomnych...
Najświętsza Panno z Lourdes, Przewodniczko podróżujących...
Najświętsza Panno z Lourdes, Umocnienie słabych...
Najświętsza Panno z Lourdes, Ucieczko grzeszników...
Najświętsza Panno z Lourdes, Pocieszycielko strapionych...
Najświętsza Panno z Lourdes, Wspomożycielko umierających...
Królowo nieba i ziemi...
Królowo pokoju...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Chryste, usłysz nas.
W. Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • The Litany of Our Lady of Lourdes 2 - catholictradition.org
  • Litany of Our Lady of Lourdes - enterthenarrowgate.org
  • Litany of Our Lady of Lourdes - ewtn.com/catholicism
  • Litany of Our Lady of Lourdes - rathkennyparish.ie