Lourdes (Cudami słynąca)

Litania do Matki Bożej z Lourdes
cudami niezwykłymi słynąca

(do prywatnego odmawiania)

Litania inspirowana objawieniami Najśw. Maryi Panny w Lourdes. Zaznaczono zmiany wprowadzone przez zespół MARYJNI.PL


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Najświętsza Panno z Lourdes, módl się za nami!
Najświętsza Panno z Lourdes, cudami niezwykłymi słynąca...
Najświętsza Panno z Lourdes, przedziwne narzędzie miłosierdzia Bożego...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się zjawiła w promieniach jasności Boskiej, aby nam chwałę nieba ukazać...
Najświętsza Panno z Lourdes, której przecudne piękno uczy nas, że nad wszystko starać się nam trzeba o piękno duszy naszej...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się objawiła w śnieżnej szacie, abyśmy starali się ochraniać dusze nasze od wszelkiej zmazy grzechowej...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś oczy swe wzniosła ku niebu, aby nam przypominać drogę wiodącą do żywota wiecznego...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś trzymała różaniec, aby nam wskazać, jak bardzo cieszy serce Twoje pobożne i częste rozpamiętywanie jego tajemnic...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś stała w skalistej grocie na głogu, aby nam dodać odwagi do dalszej pielgrzymki na tym padole łez i nędzy...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się kilkanaście razy objawić raczyła nieznanej światu, ubogiej Bernadecie, aby nam pokazać upodobanie swoje do maluczkich tego świata...
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś przez posłuszną służebnicę Twoją dała światu źródło cudownej wody dla przekonania nas, że przez Ciebie cudów dostąpić możemy...
Najświętsza Panno z Lourdes, która nawracasz grzeszników...
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz wzrok niewidomym...
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz słuch głuchym...
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz mowę niemym...
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz władzę sparaliżowanym...
Najświętsza Panno z Lourdes, która chorym zdrowie i siły powracasz...
Najświętsza Panno z Lourdes, która ożywiasz serca sprawiedliwych zapałem niebiańskiej pobożności...
Najświętsza Panno z Lourdes, która strapionych pocieszasz...
Najświętsza Panno z Lourdes, która zrozpaczonych pokrzepiasz w wierze świętej...
Najświętsza Panno z Lourdes, z każdym dniem coraz liczniej i częściej wzywana i wielbiona...
Najświętsza Panno z Lourdes, która przyciągasz mnóstwo ludu pobożnego ze wszystkich stron świata...

Najświętsza Panno z Lourdes, rodziców, dzieci, krewnych i przyjaciół, Tobie zawierzamy!
Najświętsza Panno z Lourdes, wrogów naszych...
Najświętsza Panno z Lourdes, wszystkich niewiernych...
Najświętsza Panno z Lourdes, wszystkie dusze zmarłych...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Dusza moja raduje się w Bogu moim.
W. Bo mnie przyodział w szaty zbawienia.

Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości † i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Litania Do Najświętszej Maryi Panny Z Lourdes - tmoch.net
  • Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - brewiarz.pl