Guadalupe (Okryta królewskim płaszczem)

Litania Matki Bożej z Guadalupe

Wezwania litanijne przypominają przesłanie Najśw. Maryi Panny, które przekazała światu za pośrednictwem św. Juana Diego i Cudownego Wizerunku z Guadalupe.

Poniżej zaznaczono poprawki stylistyczne wprowadzone przez zespół maryjni.pl.


(do prywatnego odmawiania)

Maryja, okrywająca królewskim płaszczem

Kyrie elejson.
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami!
Najświętsza Panno, okryta królewskim płaszczem...
Najświętsza Panno, mówiąca Juanowi Diego, że jest w połach twojego płaszcza...
Matko Boża okrywająca gwiezdnym płaszczem cały świat...
Ochraniająca swym płaszczem przed niebezpieczeństwami...
Osłaniająca swym płaszczem przed złym duchem...
Odpędzająca swym płaszczem demony niewiary...
Odpędzająca swym płaszczem demony choroby i grzechu...
Odpędzająca swym płaszczem demony nieprawości, atakujące dzieci, rodziny, kapłanów i Kościół...
Ożywcza roso naszych dusz...
Niepokalany deszczu łask, odradzający w nas życie Boże...
Strumieniu żywej wody, obficie na nas spływający...
Morze Bożych łask i błogosławieństw, zanurzające nas w świętości Bożej...
Czysta krynico, obmywająca nasze rany,
Rzeko światła, niosąca Chrystusa...
Oceanie miłości miłosiernej, wskrzeszająca w nas życie łaski...
Błogosławiona Matko, opiekunko chorych, opuszczonych i samotnych...
Okrywająca odkupioną ludzkość swą królewską szatą...
Niepokalana Dziewico z Meksyku, depcząca głowę węża...
Znaku z Apokalipsy, z nieba nam dany...
Matko miłosierna, ratująca przez swoją szatę dusze od piekła...
Współczująca Opiekunko, uzdrawiająca chorych ludzi i chory świat...

Matko życia zawsze przy nas obecna, wstawiaj się za nami!
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś swego Syna, gdy się narodził...
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś małego Jezusa, gdy uciekałaś z Nim do Egiptu...
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa, idąc z Nim przez pustynię...
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa, gdy spał pod gołym niebem w drodze powrotnej do Nazaretu...
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okrywałaś Jezusa szatą uszytą przez Ciebie, gdy nauczał Apostołów...
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś Jezusa płótnem po zdjęciu Go z krzyża...
Maryjo, okrywająca nas płaszczem, tak jak okryłaś Apostołów płaszczami przez siebie uszytymi...
Maryjo, okrywająca swym płaszczem wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, by przez łaskę modlitwy za nich zostali ocaleni od potępienia...
Maryjo, okrywająca swym płaszczem wszystkich żyjących na ziemi, aby pozyskać ich dla Chrystusa...

Maryjo, okrywająca swym gwiezdnym płaszczem uzdrowienia i ochrony cały świat, ratuj nas i módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty swój lud otoczyłeś szczególną opieką Matki swojego Syna, † dozwól wszystkim, którzy wzywają Świętą Dziewicę z Guadalupe, * aby na drogach sprawiedliwości i pokoju z żywą wiarą szukali postępu narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL