16 lipca - NMP Szkaplerzna (Matka Karmelu)

Litania do Maryi Matki Karmelu
CHwała i Kwiat Karmelu

(do prywatnego odmawiania)

Litania składa się z tytułów wyrażających miłość i cześć, jakimi od początku określali Maryję karmelici (aspekt historyczny); przedstawia Ją także jako Mistrzynię życia duchowego oraz wzór i ideał karmelitańskiej konsekracji (aspekt pedagogiczny).


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza...
Patronko i Pani Karmelu...
Królowo, Ozdobo Karmelu...
Matko i Siostro nasza...
Opiekunko Karmelu...
Chroniąca nas szkaplerzem świętym...

W historii Karmelu zawsze obecna...
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel...
Chwało Góry Karmel...
Kwiecie Karmelu...
Gwiazdo morza...
Bramo nieba...
Życie i nasza nadziejo...
Matko najsłodsza...

Matko miłosierdzia...
Matko pięknej miłości...
Matko łaski Bożej...
Matko Dziewico...
Dziewico Czystego Serca...
Dziewico Niepokalana...
Oblubienico Ducha Świętego...
Mieszkanie Trójcy Świętej...
Przeczysty obrazie Kościoła...

Mistrzyni życia duchowego...
Nosząca Słowo Boga...
Dziewico zasłuchana w Słowo...
Dziewico czuwająca...

Dziewico cicha i ukryta...
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy...
Trwająca na modlitwie...
Trwająca mężnie w mroku wiary...

Zawsze uległa Duchowi Świętemu...
Posłuszna woli Ojca...
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża...

Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana,
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości...

Doskonała uczennico swojego Syna...
Pierwsza spośród ubogich Pana...
Pokorna służebnico Pańska...
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia...

Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa...
Wzorze naszego oddania się Bogu...
Maryjo, miłująca obecności...

Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary...
Przewodniczko na Górę Karmel...
Królowo szkaplerza świętego...

Litania do Maryi, Matki Karmelu i Królowej Szkaplerza Świętego - youtube.com/@mariuszwojtowicz-mistyka
Litania do Matki Bożej z Góry Karmel, napisy - youtube.com/@DolinaModlitwy
Piękna Litania Do Matki Bożej Szkaplerznej - youtube.com/@MariaJoannaoftheAngels

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Nasza Matko i Królowo z Góry Karmel.
W. Daj nam znak opieki Twojej.

Módlmy się. Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, Dawco świętego powołania, przyjmij nasze oddanie się Tobie na służbę i spraw, abyśmy zawsze byli wierni temu przymierzu miłości, jakie z Twojej woli z całą Rodziną Karmelu zawarła w Kościele Najświętsza Dziewica. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, Ty ozdobiłeś Zakon Karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi, zawsze Dziewicy, spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Maryi Matki Karmelu - karmel.pl
  • Litania do Maryi Matki Karmelu - dolinamodlitwy.pl
  • Litania do Maryi Matki Karmelu, "Zeszyty Maryjne" 4/2013