16 lipca - NMP Szkaplerzna (Królowa Szkaplerza świętego)

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej
Królowo Szkaplerza świętego

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Królowo Szkaplerza świętego, módl się za nami!
Matko wszystkich przeznaczonych do chwały...
Maryjo, jaśniejąca chwałą Dziewico Góry Karmel...
Obrończyni i Pani Karmelu...
Świątynio Boga...
Ozdobo Góry Karmel...

Od wszelkiego niebezpieczeństwa, wybaw nas wstawieniem się Twoim!
Od wszelkiej okazji do grzechu...
Od wszelkiego niepokoju i wątpliwości sumienia...
Od pozostawania w grzechu śmiertelnym...
Od cierpień czyśćcowych...
Przez miłość Twoją do Boskiego Syna Twego...
Przez łaskawość, którą okazujesz ludziom...
Przez wszystkie Twoje boleści i radości...

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyś raczyła doprowadzić nas do prawdziwego ducha pokuty...
Abyś raczyła wybłagać nam łaskę chrześcijańskiej pokory i czystości...
Abyśmy pod opieką Twoją, Bogu ducha oddać mogli...
Królowo Szkaplerza z Góry Karmel...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi zakon karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Matki Bożej szkaplerznej z góry Karmel - forumdlazycia.wordpress.com
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - liturgicalcenter.org
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel - modlitwa.info.pl
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel - parafia-sulbiny.pl