16 lipca - NMP Szkaplerzna (Ciebie z ufnością błagamy)

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej
Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy, módl się za nami!
Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel...
Niepokalana Dziewico, Obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy...
Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały...
Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel...
Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś...
Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich, którzy Szkaplerz święty noszą...
Królowo Karmelu, która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi nie zostanie potępiony...
Królowo Karmelu, Pociecho w godzinie śmierci...
Królowo Karmelu, Nadziejo umierających...
Królowo Karmelu, Ochłodo dusz czyśćcowych...
Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci...
Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi...
Królowo Szkaplerza świętego, Tronie Mądrości...
Królowo Szkaplerza świętego, Źródło miłosierdzia...
Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych...
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna Ucieczko nasza...
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach...
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach...
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach...
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach...
Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach...
Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach...
Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie...
Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną...
Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszelkie zło...
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych...
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem...
Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus...
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam Świętych i Błogosławionych...
Królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego...
Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świetym całą Polskę...
Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego...
Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa...
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna nasza po Bogu Nadziejo...

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - youtube.com/@bodziomic

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi zakon karmelitański obdarzyć raczył, † spraw łaskawie, * abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - adonai.pl
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - misericors.org
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - parafia-sulbiny.pl
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej - piesni-religijne.pl
  • Litania do MB Szkaplerznej - poreby.dymarskie.rzeszow.opoka.org.pl
  • Litania do Matki Bożej Szkaplerznej (Karmelitańska) - wogrojcu.pl