5 sierpnia - NMP Śnieżna (Maryja, Panno Śnieżna)

Litania do Matki Bożej Śnieżnej
Święta Maryjo Panno Śnieżna

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania litanijne ukazują cnoty i przywileje Najśw. Maryi Panny oraz wzywają Ja jako Matkę Miłosierdzia. W tekście litanii zaznaczono zmiany, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Maryjo, Panno Śnieżna...
Święta Maryjo, Dziewico Niepokalana...
Święta Maryjo, pokorna Służebnico Pańska...
Święta Maryjo, żywy Przybytku Słowa Wcielonego...
Święta Maryjo, Nowa Ewo, obiecana w raju...
Święta Maryjo, Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego...
Święta Maryjo, idąca za Chrystusem aż do stóp Krzyża...
Święta Maryjo, Świeczniku ozdobiony w siedmiorakie dary Ducha Świętego...
Święta Maryjo, najwyższa Chlubo świata chrześcijańskiego...
Święta Maryjo, Królowo nieba i ziemi...
Święta Maryjo, Wzorze modlitwy i wyrzeczenia...
Święta Maryjo, Wspomożenie małżeństw i rodzin...
Święta Maryjo, Opiekunko pielgrzymów i podróżujących...

Matko nasza najłaskawsza...
Matko Miłosierdzia...
Matko ofiarności i dobroci...
Matko poświęcenia i służby...
Matko, zsyłająca swe łaski wraz z płatkami śniegu...
Matko, prowadząca zagubionych w chaosie świata...
Matko, darząca uśmiechem swoich gości...
Matko, zawsze zapraszająca do siebie swoich czcicieli...
Matko, udzielająca wszelkiej pomocy potrzebującym...
Matko, wypraszająca wszelkie łaski...
Matko, której bezgranicznie ufamy...
Matko, pouczająca o miłowaniu Boga i bliźnich...
Matko, wypraszająca pokój i Boże przebaczenie...
Matko, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca świętego...
Matko, wzywająca do czynienia pokuty...
Matko, umacniająca chorych i cierpiących...
Matko, Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych...
Matko, otaczająca opieką wszystkich parafian...
Matko, roztaczająca macierzyńską opiekę nad młodzieżą i dziećmi...
Matko, chroniąca nas od niewiary...
Matko, ucząca nas prostoty i życia w prawdzie...
Matko, pomagająca naszej Ojczyźnie i światu całemu...
Matko, towarzysząca nam w pielgrzymce wiary...
Matko, pocieszająca strapionych i Nadziejo umierających...
Matko, prosząca swego Syna o świętość dla nas...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże Wszechmogący, Ojcze i Przyjacielu ludzi, † Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia; * dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, * na której czcimy Najświętszą Maryję Pannę Śnieżną; * udziel nam i tym wszystkim, którzy powierzają się Jej matczynej opiece, łaski coraz większego umiłowania Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej - parafiakrzycko.pl