7 maja - Niepokalana Pośredniczki łask wszelkich

Litania do Niepokalanej Pośredniczki łask wszelkich

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Matko Boża i Matko nasza...
Prawdziwa Matko żyjących...
Matko ludzi odrodzonych w Chrystusie Panu...
Matko pobożności i łaski...
Matko przebaczenia...
Współodkupicielko rodzaju ludzkiego...
Odnowicielko zniszczonego świata...
Odnowicielko wszystkich wieków...
Wypraszająca wszelkie łaski...
Wszechmocy prosząca...
Orędująca u Syna za synami swymi...
Skarbnico Bożego Miłosierdzia...
Szafarko skarbów niebieskich...
Służebnico Bożych błogosławieństw...
Pełnio łask nam udzielanych...
Wspomożycielko Kościoła walczącego...
Wspomożycielko nasza w niebezpieczeństwach...
Pocieszycielko strapionych...
Zwyciężająca wszelkie błędy i herezje...
Obrończyni świata...
Opiekunko niepokonana...
Przebłaganie gniewu Bożego...
Ucieczko wszystkich nieszczęśliwych...
Schronienie sierot...
Pewne bezpieczeństwo wiernych...
Nadziejo wszystkich wątpiących...
Podporo upadających...
Podnosząca upadłych...
Radości i pocieszenie umierających...
Pokoju i radości ludzkości...
Nasze życie, nasza słodyczy i nasza nadziejo...
Bramo Rajska...
Mistyczna drabino Jakubowa...
Kluczu królestwa niebieskiego...
Kanale łask Bożych...
Tronie Bożej łaski...
Źródło wody żywej...
Fontanno zapieczętowana Duchem Świętym...
Niewyczerpane źródło miłosierdzia...
Azylu błądzących...
Przystani dla rozbitków...
Świecąca gwiazdo morska...
Światłości siedzących w ciemności...
Komnato zaślubin duchowych...
Pośredniczko ludzi u Boga...
Pośredniczko w Pośredniku...
Pośredniczko jednająca nas z Synem...
Pośredniczko grzeszników, niezachwiana i prawdziwa...
Pośredniczko wszystkich pod niebem...
Pośredniczko zawsze wstawiająca się za nami...
Pośredniczko ustanowiona między Chrystusem a Jego Kościołem...
Pośredniczko, która znalazłaś łaskę u Boga...
Pośredniczko dla zbawienia świata...
Pośredniczko tajemnic Bożych...
Pośredniczko wszelkich łask...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, potężna nasza Pośredniczko.
W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Pośredniku nasz u Ojca, który raczyłeś ustanowić Najświętszą Dziewicę, Twoją Matkę, aby była także naszą Matką i naszą Pośredniczką w Tobie, * spraw łaskawie, aby każdy, kto zwraca się do Ciebie w poszukiwaniu błogosławieństwa, * mógł radować się otrzymaniem ich wszystkich przez Nią. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Novena To Our Lady Of Aokpe Mediatrix Of All Graces - ourladyofaokpe.com